[anysurfer.logo]

Leerdag ervaren jeugdwerkers: politiserend werken en be­leids­be­ïn­vloe­ding

Leerdag ervaren jeugdwerkers: politiserend werken en be­leids­be­ïn­vloe­ding okt

jeugdwerkondersteuning   |  26 OKTOBER 2023 | 09:30-16:30
Formaat, De Ambrassade en JES slaan de handen in elkaar en zette afgelopen werkjaar een krachtig traject op voor ervaren jeugdwerkers. De coachingsdag en leerdag 1 vonden reeds plaats, deze leerdag vormt het slotstuk van het traject 2023.


Wanneer je aan de slag gaat met kinderen of jongeren uit je werking, hoor je allerlei verhalen over wat ze meemaken. Ze dromen over hoe hun buurt er kan uit zien, ze kijken naar de toekomst, ze denken met hun vrienden na over zaken die hen bezighouden op school, ... Daarnaast maken ze vaak ook onrecht mee: ofwel bij zichzelf of bij vrienden of familie.

Vaak weten ze niet hoe te reageren op zulk onrecht of weten ze niet altijd goed hoe je aan de samenleving kan tonen dat je droomt over een andere wereld. Hoe kan je als jeugdwerker samen met hen met deze verhalen aan de slag? Doe je dat individueel of betrek je de groep? Welke stappen kan je zetten om met die verhalen naar buiten te komen? Tijdens deze leerdag proberen we daar een antwoord op te vinden.

We vertrekken daarbij vanuit twee verschillende invalshoeken: politiserend werken en beleidsgericht werken. De leerdag wordt opgebouwd uit twee parallelle sessies waarin je je verdiept in één van die twee invalshoeken. Je geeft je voorkeur door bij inschrijving. Doorheen de dag zullen er ook gezamenlijke momenten doorgaan, om te onderzoeken hoe politisering en beleidsgericht werken elkaar kunnen aanvullen en versterken.

We geven voor beide invalshoeken een korte toelichting, zoals wij ze invullen. Zo weet je welke van de twee sessies voor jou het meest toepasselijk is:

 • Bij beleidsgericht werken geef je de stem van jongeren een plek binnen het bestaande politieke systeem. Vaak door lobbywerk bij beleidsmakers, hun kabinetten en administraties. Tijdens deze sessie ontdek je op welke manier je een verschil kan maken door op het juiste moment, de juiste mensen aan te spreken. (begeleid door Toon Vanotterdijk - Formaat)
 • Ga je eerder politiserend te werk dan ga je buiten dat systeem aan de slag. Vaak om dat systeem zelf in vraag te stellen. Je richt je ook ruimer dan het politieke systeem: naar andere organisaties, naar lokale instellingen, ... Je ontdekt hoe je onrecht via verschillende strategieën publiek kan maken. En dat kan op verschillende manieren gebeuren: van dialoog tot actie, online en/of offline, op kleine of op grote schaal, individueel of in groep, ... In deze sessie ga je aan de slag met de eigen verhalen uit je werking en geven we je handvatten om in je eigen werking met politiserend werken aan de slag te gaan. (begeleid door Merijn Van de Geuchte - JES) 

Wat kan je verwachten?

 • reflecteer over jezelf als jeugdwerker
 • ontdek je leerkansen
 • verdiep jezelf in de nodige thema’s
 • Zet jezelf aan tot actie!  

Doelgroep

We organiseren dit voor jeugdwerkers die minimum 2 jaar professioneel werkzaam zijn in een jeugdwerkorganisatie én goesting hebben om hun eigen leerproces in handen te nemen. Welk profiel of van welke organisatie je bent is minder van belang. We zetten de kracht van diversiteit in door een mix te maken van verschillende jeugdwerkvormen. 

Mogelijks herken je jezelf wel in één van deze profielen:

 • Je bent werkzaam als professionele jeugdwerker in een jeugdhuis of andere vorm van open jeugdwerk. Je begeleidt hier vrijwilligers en/of collega’s in de organisatie van het jeugdwerkinitiatief of werkt gericht projecten uit met jongeren.
 • Je bent werkzaam in één van de 100 Vlaams jeugdverenigingen. Je begeleidt of ondersteunt hier groepen vrijwilligers, jongeren of jeugdwerkers, je bent verantwoordelijk voor de (kader)vorming of geeft zelf regelmatig vormingen.
 • Je bent werkzaam als jeugdwerker in stedelijk gebied. Je begeleidt jongeren individueel of in groep.  

Trainers

Dit traject wordt begeleid door:

 • Thomas Vancoppenolle – Open jeugdwerkondersteuner bij Formaat met focus op sociale cohesie en maatschappelijke uitdagingen in het jeugdwerk
 • Magaly Dezutter – Open jeugdwerkondersteuner bij Formaat met focus op vorming en coaching
 • Lisa Franken – Medewerker jeugdwerkondersteuning bij De Ambrassade met focus op werken met vrijwilligers en (kader)vorming
 • Simon Standaert – Stafmedewerker bij JES – Verantwoordelijke voor JES Academy (expertisedeling met professionals) en gepassioneerd door het faciliteren van leer- en ontwikkelingsprocessen

Onze samenwerking

Er zijn weinig tot geen mogelijkheden voor ervaren jeugdwerkers om zich blijvend verder te ontwikkelen. Zowel in onze eigen jeugdwerksector als in het hoger onderwijs ontbreekt er een aanbod voor ervaren jeugdwerkers om een intensievere opleiding te volgen die hun professionele kwaliteiten kan versterken. Met deze samenwerking willen daar verandering in brengen. Ons doel is om een duurzame opleiding voor ervaren jeugdwerkers op te starten.

We zijn ervan overtuigd dat we hiermee:

 • Jeugdwerkers sterker maken en hun handvaten geven om kwaliteitsvol en duurzaam hun job uit te oefenen. De jeugdwerksector zelf sterker maken door de kwaliteit van jeugdwerkers te versterken.
 • Jeugdwerk een grotere erkenning te geven, in het bijzonder de erkenning van het beroep als jeugdwerker.
 • De kracht van diversiteit gebruiken door verschillende profielen van jeugdwerkers en vormen van jeugdwerk bij elkaar te brengen en van elkaar te leren.
 • De samenwerking en verbinding tussen jeugdwerkorganisaties te versterken.

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner