[anysurfer.logo]

Leerdag ervaren jeugdwerkers: groeien als professional

Leerdag ervaren jeugdwerkers: groeien als professional okt

jeugdwerkondersteuning   |  19 OKTOBER 2023 | 09:30-16:30

Formaat, De Ambrassade en JES slaan de handen in elkaar en zette afgelopen werkjaar een krachtig traject op voor ervaren jeugdwerkers. De coachingsdag ging reeds door in mei. Op donderdag 19 en donderdag 26 oktober 2023 staan twee boeiende leerdagen op de planning. 

Leerdag 1 (19 oktober 2023) gaat over “groeien als professional in het jeugdwerk”. In de voormiddag nodigen we twee experten uit die elk vanuit een ander perspectief het zullen hebben over de thema’s persoonlijke ontwikkeling, werkstress, burn-out, werkgeluk en motivatie.


 • Ama Kassi is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, departement psychologie. Haar onderzoek focust op het identificeren van elementen die raciale ongelijkheden in de gezondheidszorg kunnen verklaren. Verder is ze werkzaam als klinisch psycholoog bij Praktijk 50 in Lokeren en is ze actief bij jeugdwelzijnsorganisatie Young Fenix waar ze jongeren ondersteunt in hun mentaal welzijn. Als freelance onderzoeker geeft ze regelmatig lezingen en is ze inclusie & diversiteit consultant voor bedrijven.
 • Marjolein Mollet is HR-directeur bij VDS vzw en trainer/consultant bij Insight//Outside. Met een diploma Sociaal Cultureel Werk startte ze bij VDS op als coach van vrijwilligers. Gebeten door Human Resources en leiderschap schoolde ze zich bij in Human Resource Management. Vandaag heeft ze de leiding over 30 personeelsleden en 300 vrijwilligers.
Met de nieuwe inzichten uit de voormiddag sluit je in de namiddag aan bij verschillende gesprekstafels. Je wisselt uit over groeien als professional in het jeugdwerk met aandacht voor je eigen grenzen. Het doel is om te werken naar concrete acties die je kan toepassen in je dagelijkse praktijk en functioneren als jeugdwerker.  

Wat kan je verwachten?

 • reflecteer over jezelf als jeugdwerker
 • ontdek je leerkansen
 • verdiep jezelf in de nodige thema’s
 • Zet jezelf aan tot actie!  

Doelgroep

We organiseren dit voor jeugdwerkers die minimum 2 jaar professioneel werkzaam zijn in een jeugdwerkorganisatie én goesting hebben om hun eigen leerproces in handen te nemen. Welk profiel of van welke organisatie je bent is minder van belang. We zetten de kracht van diversiteit in door een mix te maken van verschillende jeugdwerkvormen.

Mogelijks herken je jezelf wel in één van deze profielen:

 • Je bent werkzaam als professionele jeugdwerker in een jeugdhuis of andere vorm van open jeugdwerk. Je begeleidt hier vrijwilligers en/of collega’s in de organisatie van het jeugdwerkinitiatief of werkt gericht projecten uit met jongeren.
 • Je bent werkzaam in één van de 100 Vlaams jeugdverenigingen. Je begeleidt of ondersteunt hier groepen vrijwilligers, jongeren of jeugdwerkers, je bent verantwoordelijk voor de (kader)vorming of geeft zelf regelmatig vormingen.
 • Je bent werkzaam als jeugdwerker in stedelijk gebied. Je begeleidt jongeren individueel of in groep.  

Trainers

Dit traject wordt begeleid door: 

 • Thomas Vancoppenolle – Open jeugdwerkondersteuner bij Formaat met focus op sociale cohesie en maatschappelijke uitdagingen in het jeugdwerk 
 • Magaly Dezutter – Open jeugdwerkondersteuner bij Formaat met focus op vorming en coaching 
 • Lisa Franken – Medewerker jeugdwerkondersteuning bij De Ambrassade met focus op werken met vrijwilligers en (kader)vorming
 • Simon Standaert – Stafmedewerker bij JES – Verantwoordelijke voor JES Academy (expertisedeling met professionals) en gepassioneerd door het faciliteren van leer- en ontwikkelingsprocessen

Onze samenwerking

Er zijn weinig tot geen mogelijkheden voor ervaren jeugdwerkers om zich blijvend verder te ontwikkelen. Zowel in onze eigen jeugdwerksector als in het hoger onderwijs ontbreekt er een aanbod voor ervaren jeugdwerkers om een intensievere opleiding te volgen die hun professionele kwaliteiten kan versterken. Met deze samenwerking willen daar verandering in brengen. Ons doel is om een duurzame opleiding voor ervaren jeugdwerkers op te starten.

We zijn ervan overtuigd dat we hiermee: 

 • Jeugdwerkers sterker maken en hun handvaten geven om kwaliteitsvol en duurzaam hun job uit te oefenen. 
 • De jeugdwerksector zelf sterker maken door de kwaliteit van jeugdwerkers te versterken.
 • Jeugdwerk een grotere erkenning te geven, in het bijzonder de erkenning van het beroep als jeugdwerker. 
 • De kracht van diversiteit gebruiken door verschillende profielen van jeugdwerkers en vormen van jeugdwerk bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. 
 • De samenwerking en verbinding tussen jeugdwerkorganisaties te versterken.
Formaat, De Ambrassade en JES ontwikkelen en verzorgen het programma. Ze worden ondersteund door een klankbordgroep. Het is onze ambitie om gebruik te maken van alle expertise aanwezig in onze jeugdwerksector.

 •  Formaat wil meer en sterker open jeugdwerk. Om dit te realiseren ondersteunen we open jeugdwerkinitiatieven, streven we naar meer erkenning voor deze initiatieven en zijn we een veilige plek voor jongeren en jeugdwerkers om te bouwen aan een divers en innoverend open jeugdwerklandschap.
 • De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 
 • JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn. JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Samen met kinderen, jongeren en partners bouwen wij aan de stad van morgen. Want jongeren maken de stad!  

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner