[anysurfer.logo]

Werkmoment Generatiedoel Recht op vrije tijd

Werkmoment Generatiedoel Recht op vrije tijd

  |  7 NOVEMBER 2022 | 09:30-12:30
Recht op vrije tijd
Na een eerste geslaagde denkoefening op GENERATIE 2030 bouwen we graag samen met jullie verder aan de uitwerking van het Generatiedoel Recht op vrije tijd. 

Eerder formuleerden we onze droom en de toekomstbeelden voor recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren in 2030. Om deze droom waar te maken willen we op een impactgerichte manier werken.
Tijdens dit werkmoment leggen we graag de visietekst met toekomstbeelden en wegen naar verandering voor aan jullie.

Daarnaast gaan we ook dieper in op kruispunten. Eén van de toekomstbeelden en transitiepaden gaat over werken op kruispunten van levens/beleidsdomeinen en dit sluit perfect aan bij een van de thematrajecten in kader van het Congres #jeugdwerkwerkt (op 6 juni 2023).

Congres #jeugdwerkwerkt

Daarvoor bereiden we samen met alle jeugdwerkorganisaties een PACT voor. 

Want als we in de toekomst nog steeds straf jeugdwerk willen verwezenlijken, moeten we ambities formuleren binnen deze zes belangrijke thema's:

 • Vrijwillig engagement
 • Digitale leefwereld van kinderen & jongeren
 • Mentaal welzijn
 • Jeugdinfrastructuur 
 • De stem van kinderen & jongeren 
 • Kruispunten 

Op dit werkmoment gaan we samen met jullie aan de slag met het deel van het PACT dat gaat over kruispunten

Dit thema is belangrijk want jeugdwerk sluit aan op de leefwereld van kinderen en jongeren en die stopt niet aan de grenzen met andere levens/beleidsdomeinen. 

 • We zoeken samen uit waarom dit thema nu belangrijk is en waarom jeugdwerkorganisaties en beleidsmakers daar vandaag mee aan de slag moeten gaan. 
 • Daarnaast bundelen we de krachten om sterke ambities te formuleren binnen dit thema. Ambities die op lange termijn bijdragen aan straf en kwaliteitsvol jeugdwerk, meer jeugdwerk voor meer kinderen en jongeren en meer maatschappelijke waardering voor het jeugdwerk. 

Praktisch

Op maandag 7 november organiseren we een werkmoment van 9u30 tot 12u30 in de vergaderzaal van De Ambrassade (Leopoldstraat 25, 1000 Brussel).

Iedereen is welkom om mee vorm te komen geven aan de wegen naar verandering. Schrijf je in via de knop rechts bovenaan.

Programma

 • Toelichting visietekst, toekomstbeelden en wegen naar verandering Generatiedoel Recht op vrije tijd
 • Werkmoment thematraject #jeugdwerkwerkt aan kruispunten

Onze droom 

Het recht op vrije tijd is ingeschreven in het Kinderrechtenverdrag (art. 31) en is dus een recht voor ieder kind. De kinderrechten zijn ondeelbaar en moeten steeds in relatie tot elkaar behandeld worden. Het recht op vrije tijd is vandaag de dag niet gerealiseerd of gegarandeerd voor alle kinderen en jongeren. Dit recht staat voor veel kinderen en jongeren onder druk door ontwikkelingen in onze samenleving, door de situatie waarin ze leven of door de drempels die ze ervaren.

Spelen, sporten, cultuur, ruimte om te experimenteren en informeel te leren, “niets doen”, … Kortom, vrije tijd in de brede zin is essentieel en zou een even groot deel moeten uitmaken van het leven van álle kinderen jongeren. Vrije tijd is meer dan ontspanning en rust. Het geeft kansen tot zelfontplooiing, verbinding en betrokkenheid met anderen, de buurt en de samenleving. 

Jeugdwerk speelt een grote rol in de vrije tijd van veel kinderen en jongeren, maar er zijn ook nog veel kinderen die geen toegang hebben tot of niet bereikt worden door het jeugdwerk. Het jeugdwerk zet al langere tijd in op de eigen toegankelijkheid voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar het recht op vrije tijd is breder dan kunnen deelnemen aan jeugdwerk. Aanvullend op (een toeleiding naar) het bestaande aanbod, hebben kinderen en jongeren ook nood aan vrijheid en ruimte om hun vrije tijd zelf vorm te geven, waarbij het niet-georganiseerd aanbod, het anders georganiseerd aanbod, zelforganisaties en samenwerkingen tussen verschillende actoren minstens een even belangrijke plaats innemen. 

Daarnaast is het jeugdwerk expert in het werken met kinderen en jongeren als evenwaardige partner en het vertrekken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren. Wat als we aansluiten bij kinderen en jongeren en waar zij zich bevinden, over de grenzen van verschillende beleidsdomeinen heen? Wat als we met het jeugdwerk inzetten op werken op de kruispunten met andere sectoren (welzijn, onderwijs, sport, cultuur, …), het perspectief van kinderen en jongeren binnenbrengen in deze sectoren om te garanderen dat het recht op vrije tijd voor alle kinderen en jongeren gerealiseerd wordt? 

Vanuit het jeugdwerk willen we meer verbinding maken tussen de verschillende plekken en sectoren waar kinderen en jongeren zich bevinden. Door te vertrekken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren, met extra focus op diegene wiens recht op vrije tijd sterk onder druk staat, willen we bruggen bouwen met andere sectoren en beleidsdomeinen om op die kruispunten het recht op vrije tijd te realiseren. 

De Ambrassade wil jeugdwerkers, jeugd-informatieactoren en beleidsmakers verbinden om een positief verschil te maken voor deze doelgroep.    

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Coördinator zakelijk beleid en administratie