[anysurfer.logo]

Collegagroep Ondersteuners van vrijwilligers

Collegagroep Ondersteuners van vrijwilligers mei

jeugdwerkondersteuning   |  17 MEI 2022 | 12:30-16:30

De collegagroep vrijwilligersondersteuners is de plek om onder vrijwilligerscoaches kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

Het centrale thema van deze collegagroep is motiveren van vrijwilligers. Motivatie is een veel besproken thema tijdens het rondje van vorige collegagroepen. In de nasleep van de coronapandemie voelt het alsof vrijwilligers extra gemotiveerd moeten worden om een (nieuw) engagement op te nemen. Er bestaat geen pasklaar antwoord op de vraag hoe vrijwilligers nu het beste of het liefste gemotiveerd worden. Wel kunnen we samen zoeken naar antwoorden die het best aansluiten bij de noden van jouw vrijwilligers.

Programma

12u30 - gezamenlijke broodjeslunch

13u - kennismaking

13u30 - Het rondje

14u15 - Factcheckers: motiveren van vrijwilligers vroeger en nu.

We halen enkele oude en minder oude onderzoeken, checklist en modellen rond motiveren van vrijwilligers van onder ’t stof en bekijken of de tips van vroeger nog altijd van toepassing zijn op de vrijwilligers van vandaag. Waar zitten de verschillen? Waar zitten de gelijkenissen?

15u05 - pauze

15u20- TED talk

Elke collegagroep krijgt een deelnemer de kans om een tool, manier van werken, iets waar die trots op is voor te stellen a.d.h.v. een TED talk. Idealiter is deze gelinkt aan motiveren van vrijwilligers. Wil jij graag de TED-talk voor deze collegagroep op jou nemen? Geef een seintje via lisa.franken@ambrassade.be

15u35 - Intervisie

We gaan aan de slag met jullie eigen uitdagingen en struikelblokken die te maken hebben met motivatie van vrijwilligers. Door gebruik te maken van verschillende intervisiemethodieken zoeken we mogelijke oplossingen of antwoorden op jullie uitdagingen.
Wil jij graag verder geholpen worden? Zet je casus op mail naar lisa.franken@ambrassade.be.

16u25 Evaluatie + eindeDoelstellingen

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in een actueel relevante topics en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende vrijwilligerscoaches ontmoeten elkaar op regelmatige basis.
 • Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien. 

Doelgroep

 • Vrijwilligerscoaches van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 
 • 17 MEI 2022 | 12:30-16:30

Gerelateerd nieuws