[anysurfer.logo]

Collegagroep Diversiteit

Collegagroep Diversiteit mei

diversiteit   |  13 MEI 2022 | 09:30-13:30

De collegagroep diversiteit is de plek om onder diversiteitscollega’s kennis en expertise op te bouwen en te leren van elkaar.

Het belangrijkste uitgangspunt: de collega’s maken de collegagroep. Vanuit De Ambrassade ondersteunen we jullie zo goed we kunnen door agendapunten te programmeren, experten te zoeken, methodisch voor te bereiden, enz. Maar jullie geven zelf aan waar we rond werken.

Doelstellingen van de Collegagroep Diversiteit

 • De deelnemers delen expertise, informatie en ervaringen en daardoor versterken ze elkaar.
 • De deelnemers verdiepen zich in actueel relevante diversiteitstopics en ontwikkelen er expertise over.
 • De deelnemende diversiteitsmedewerkers ontmoeten elkaar op regelmatige basis. Ze wisselen uit over elkaars leerdoelstellingen en plaatsen deze in een breder perspectief.
 • De leerervaring van de deelnemers wordt versterkt door systematisch een vorm van opvolging te voorzien. 

Programma 13 mei

Tumult, De Ambrassade en Bataljong slaan de handen in elkaar om het recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren met een (Oekraïens) vluchtverhaal te realiseren.

Tumult bouwde doorheen de jaren via verschillende projecten en samenwerkingen (kampen, cursus, toeleidingen naar vrije tijd, Wereldspelers, … ) heel wat expertise op in het betrekken van jonge nieuwkomers.

Tijdens deze sessie neemt Lisa van Tumult ons mee in de vrijetijdsparticipatie van jonge nieuwkomers en het belang hiervan. We zoomen ook in op mogelijk drempels en aandachtspunten bij het werken met jonge nieuwkomers. Lisa neemt ons graag mee in de verschillende manieren waarop ze samen met jonge nieuwkomers ‘Tumult’ maken. 

Tot slot bekijken we samen hoe jij hier in jouw organisatie mee aan de slag kan en maken we tijd voor interessante uitwisseling.

 • 9u30 - 9u45: ontvangst
 • 9u45 - 10u15: kennismaking + Het rondje
  Volgde je een interessante (online) vorming? Las je een boeiend artikel? Wil je graag reclame maken voor een evenement dat jullie organiseren? Ben je naar iets op zoek of loop je ergens op vast en wil je dit aan je collega-diversiteitsmedewerkers voorleggen? Voor al deze vragen is er ruimte tijdens het rondje. 
 • 10u15 - 12u30: vorming over Wereldspelers door Lisa van Tumult
 • 12u30 - 13u30: broodjeslunch

Doelgroep

 • Diversiteitsmedewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten