[anysurfer.logo]

Collegagroep Coördinatoren

Collegagroep Coördinatoren sept

coördinatoren   |  22 SEPTEMBER 2023 | 12:30-16:30

Als leidinggevende van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Zo kom je soms voor hete vuren te staan en moet je je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties, uitdagingen, regelgeving, enz. Dit vraagt veel wilskracht en flexibiliteit. Om jou hierin te ondersteunen organiseren De Ambrassade en Sociare vier leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

Iedere bijeenkomst gaat over een ander vraagstuk waar jij als leidinggevende mee geconfronteerd wordt. Als we specifieke deskundigheid nodig hebben over bepaalde thema’s, dan huren we die expertise (extern) in of doen we beroep op expertise van De Ambrassade of Sociare.

We vertrekken vanuit een gedeelde uitdaging of bezorgdheid. Vervolgens gaan we samen op zoek hoe we elk van ons hierin zo goed mogelijk op maat kunnen versterken. We maken ruimte voor intervisie, vorming en netwerken.

De collegagroep is dé plaats waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar.

Programma 22 september

12u30   broodjeslunch

13u      welkom en kennismaking

13u30   het ervaren van werkdruk en de daarbij behorende uurregistratie tijdens drukke periodes voor onze sector: hoe gaat jullie organisatie daarmee om? En wat zeggen de regeltjes daar nu weer over? We luisteren naar Kristien van Sociare over wat kan en niet kan en wisselen uit over hoe elke organisaties dit aanpakt.

14u45   pauze

15u      denkoefening over de invulling van de collegagroep coördinatoren + collegagroep zakelijk beheer

15u30   nieuws uit De Ambrassade & Sociare

16u       Einde collegagroep + samen naar Ambras terras!


Doelgroep

Leidinggevenden van:

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 •  organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag;
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw. 

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • Sociare Socioculturele Werkgeversfederatie, Organisation professionnelle, Ravensteingalerij, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) – € 35 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 22 SEPTEMBER 2023 | 12:30-16:30

Gerelateerd nieuws