[anysurfer.logo]

Collegagroep API

Collegagroep API mei

jeugdwerkondersteuning   |  16 MEI 2024 | 09:30-16:30

Als API (AanspreekPunt Integriteit) sta je in voor het integriteitsbeleid van jouw organisatie. Je werkt rond kwaliteit om zo van jouw organisatie een veilige plek voor kinderen en jongeren te maken. Je werkt rond preventie van pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en discriminatie. Je staat in voor een effectief reactiebeleid op maat van jouw organisatie. 

Met de Collegagroep API zetten we in op vorming en uitwisseling. We leren van elkaar en scholen ons bij. Als houvast hanteren we de preventiedriehoek. Verder laten we ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden en wisselen we ervaringen uit. De Collegagroep API is de geschikte plaats om met collega’s door te praten over specifieke casussen. 

We organiseren dit werkjaar 3 keer een collegagroep API: 

Doelgroep

De Collegagroep API is enkel bedoeld voor personen die momenteel actief zijn als API van een jeugdwerkorganisatie of op korte termijn deze functie zullen opnemen. 

Aagje          Rottiers
Aagje Rottiers
 • Beleidsmedewerker Mentaal Welzijn en Integriteit
 • nog te bepalen

€ 40 (sociaal tarief) - € 70 (basistarief) - € 100 (solidariteitstarief)

 • 16 MEI 2024 | 09:30-16:30