[anysurfer.logo]

Collegagroep API

Collegagroep API maart

jeugdwerkondersteuning   |  14 MAART 2024 | 09:30-12:30

Als API (AanspreekPunt Integriteit) sta je in voor het integriteitsbeleid van jouw organisatie. Je werkt rond kwaliteit om zo van jouw organisatie een veilige plek voor kinderen en jongeren te maken. Je werkt rond preventie van pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie en discriminatie. Je staat in voor een effectief reactiebeleid op maat van jouw organisatie. 

Met de Collegagroep API zetten we in op vorming en uitwisseling. We leren van elkaar en scholen ons bij. Als houvast hanteren we de preventiedriehoek. Verder laten we ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden en wisselen we ervaringen uit. De Collegagroep API is de geschikte plaats om met collega’s door te praten over specifieke casussen. 

We organiseren dit werkjaar 3 keer een collegagroep API: 

Doelgroep 

De Collegagroep API is enkel bedoeld voor personen die momenteel actief zijn als API van een jeugdwerkorganisatie of op korte termijn deze functie zullen opnemen. 

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Coördinator zakelijk beleid en administratie
 • vergaderzaal 1ste verdiep, De Ambrassade, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

€ 20 (sociaal tarief) - € 35 (basistarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 14 MAART 2024 | 09:30-12:30