[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Vrijwilligers

Beleidswerkgroep Vrijwilligers sept

jeugdwerkbeleid   |  28 SEPTEMBER 2023 | 13:00-15:30

De Beleidswerkgroep Vrijwilligers komt vier keer per jaar samen. De beleidswerkgroep buigt zich over actuele vrijwilligersvraagstukken. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Opvolging thematraject vrijwillig engagement in het kader van #Jeugdwerkwerkt.
 • Acties uit het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) opvolgen.
 • Opvolging en aanbevelingen doen in het kader van het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid.
 • Voorbereidend werk verrichten voor de Hoge Raad Vrijwilligers.
De agenda wordt steeds in samenspraak met de leden van de beleidswerkgroep bepaald en voorbereid.  

Doelgroep

 • Vrijwilligerscoaches, beleidsmedewerkers en coördinatoren van Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties die dat stapje verder willen gaan voor hun vrijwilligers en beleidsmatig willen meedenken. 

Programma

 1. Kennismaking (13u00 – 13u30) --> We komen voor een eerste keer samen. Wie zit er aan tafel. Vanuit welke stoel zit je hier? 
 2. Bevindingen van het voorgaande werk op het congres en andere input (13:30– 14:00) -->Welke aandachtspunten, voorstellen en adviezen zijn er al gevormd door voorgaande momenten, zoals de werkgroep op het congres? Impactkader van het jeugdwerk en de prioriteiten die we eruit halen. 
 3. Pauze (14:00 – 14:15) 
 4. Projectoproep JEZ-fonds (14:15 - 14:25)  --> Zijn er campagnes waar we ons op korte termijn nog kunnen voor engageren? 
 5. Jaarplanning werkgroep (14:25 – 14:45)  --> Waar willen we het over hebben? waar willen we naartoe met bepaalde zaken? waar willen we op wegen? Hoe gaan we ons organiseren het komende jaar? 
 6. Varia (14:45 – 14:55)
 7. Afsluitende woorden (14:55 – 15:00) 

Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning