[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Vorming (sept 2024)

Beleidswerkgroep Vorming (sept 2024)

jeugdwerkbeleid   |  26 SEPTEMBER 2024 | 10:00-12:30
Een beleidswerkgroep werkt vanuit de commissie jeugdwerk en koppelt hier ook aan terug. We bereiden in deze beleidswerkgroep standpunten, visie en adviezen voor rond het thema vorming. De beleidswerkgroep vorming buigt zich over actuele vormingsvraagstukken.

We werken aan drie grote doelstellingen om sterk en kwaliteitsvol jeugdwerk te garanderen:

 • We versterken kwaliteitsvolle vorming. 
 • Vorming vanuit jeugdwerk wordt als waardevol gezien. 
 • We streven naar laagdrempelige vorming voor iedereen. 
De BWG maakt de vertaling van beleidsteksten naar de praktijk om van hieruit impact te kunnen bepalen voor jeugdwerkorganisaties, zicht te krijgen op welke de voorwaarden we als jeugdwerkorganisaties moeten aan voldoen in kader van erkenning (module vorming) en de mogelijkheden om voorwaarden rond (geattesteerde kader)vorming van het departement af te toetsen met de jeugdwerkorganisaties. 

De BWG zet dialoog als methodiek in tussen jeugdwerkorganisaties en departement jeugd om een constante informatieflow te hebben rond vorming. Zo houden beide partijen elkaar op de hoogte en kunnen uitdagingen samen aangepakt worden. 

De BWG bundelt de kracht van jeugdwerkorganisaties rond kwalitatieve vorming, geeft signalen en onderneemt actie zowel naar onze eigen jeugdwerksector als naar andere sectoren. Daarnaast heeft ze ook voor trends en tendensen in de maatschappij en maakt hiervan een vertaalslag naar jeugdwerkorganisaties. 

Er wordt per vergadering een voorzitter aangeduid. Deze zal steeds samen met de jeugdwerkondersteuner van De Ambrassade de beleidswerkgroepvergadering voorbereiden. Naast de rol van voorzitter, is er ook nog een verslagnemer, een timekeeper en een sfeerbeheerder.

Op de agenda 26/09

Tijdens de eerste beleidswerkgroep van het jaar herhalen we de afspraken en de manier van werken van de BWG.

Daarnaast hebben we het ook over:

 • update van het onderzoek van de KUL naar kadervorming
 • update advies terugbetaling kadervorming
 • het reflectietraject van ervaren jeugdwerker naar praktijkexpert
 • update met vier op cursus

Doelgroep

Beleidsmedewerkers vorming van de Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties 

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

Gratis

 

 • 26 SEPTEMBER 2024 | 10:00-12:30

Gerelateerde artikelen