[anysurfer.logo]

Zomerscholen & jeugdwerk

Zomerscholen & jeugdwerk

Jeugdwerk   |  26 APRIL 2021

In de zomer leren kinderen en jongeren vooral bij door jong te zijn, samen met het jeugdwerk! Wat, wie, waar zijn de zomerscholen en wat heeft het jeugdwerk ermee te maken?

Wat zijn zomerscholen?

Zomerscholen werden in de zomer van 2020 georganiseerd tijdens de zomervakantie om volledig vrijblijvend een aanbod te voorzien voor kinderen en jongeren om extra te blijven bijleren in de zomer. Het was voor niemand verplicht. Sommige scholen nodigden zelf kinderen en jongeren uit, bij andere scholen was het een volledig open aanbod. De zomerscholen zijn gratis voor de kinderen en jongeren zelf. Op sommige plekken werden jeugdwerk en de lokale stad of gemeente al sterk betrokken bij de organisatie.

Minister Weyts besliste om de zomerscholen structureel te gaan organiseren sinds vorig jaar. De Vlaamse Jeugdraad schreef een standpunt over deze zomerscholen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ook zomerscholen vrije tijd voor kinderen en jongeren blijven. Ook in vrije tijd kan je bijleren, maar leren doe je niet alleen in de klas.  

Hoe zit het voor deze zomer?

De oproep voor de Zomerscholen 2021 is hier na te lezen. De zomerscholen werden in deze oproep vooral vanuit een onderwijslogica gelanceerd en behelzen daardoor heel wat kansen én valkuilen.

De Vlaamse Jeugdraad is hierover ook samen met Bataljong en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk constructief in gesprek gegaan met het kabinet Onderwijs. Hierin hebben we jullie realiteit én het DNA van jeugdwerk duidelijk vertegenwoordigd en gebracht. We weten dat veel organisaties graag betrokken willen worden bij het uitwerken en voorzien van activiteiten tijdens deze zomerscholen.

We weten bovendien dat jullie als rasechte jeugdwerkers een enorm meerwaarde zijn voor deze zomerscholen, om kinderen en jongeren een veilige én fijne plek te geven. Een plek waar leren mag en vanzelf komt, en spelen of jong zijn vooral moet. We zijn er, samen met Bataljong en heel het jeugdwerk, van overtuigd dat wanneer de zomerscholen vorm krijgen als samenspel tussen het recht op vrije tijd en het recht op leren, ze een betekenisvol aanbod kunnen vormen voor kinderen en jongeren. Deze visie zit in zekere zin mee in de oproep van de zomerscholen, maar we zijn er ook van overtuigd dat de evenwaardigheid van spelen en leren in realiteit nog véél meer naar voren moet komen dan hoe het nu in de oproep staat.

De lokale besturen nemen de regie over de zomerscholen op. Bataljong voorziet voor hen gedetailleerde tips, inhoudelijke versterking én goede voorbeelden. En bovendien organiseren ze op 17 mei een webinar voor lokale besturen om te inspireren. Alle informatie hierover kan je op hun website terug vinden. 

Daarnaast geeft de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ook hun visie mee als koepel voor de speelpleinen, die zeer vaak betrokken worden bij de organisatie van zomerscholen. VDS was zeer betrokken bij het beleidswerk achter de schermen en geeft ook alvast enkele concrete handvaten mee voor speelpleinen om al dan niet samen te werken met hun lokaal bestuur voor deze zomerscholen. Die kan je hier terug vinden op hun website. 

Wat kan jij nu doen als organisatie?

We raden je aan om, als je interesse hebt om mee te werken aan de zomerscholen vanuit je eigenheid als organisatie, nu alvast contact op te nemen met je lokale bestuur. Laat nu al weten dat je graag met hen samenwerkt voor deze zomerscholen, zodat ze al weten dat ze aan jullie mouw mogen trekken om de zomerscholen ook echt mee vorm te geven. De stem van kinderen en jongeren is daarbij enorm belangrijk, een stem die jullie mee kunnen binnen brengen bij de organisatie hiervan.

Bekijk natuurlijk met je organisatie goed of jullie je eigenheid kunnen behouden als je meewerkt aan een zomerschool en ga hierover zeker in gesprek met het lokale bestuur en de eventuele scholen en andere organisaties die deze scholen mee organiseren. Zie de zomerscholen zeker ook als een manier om jullie jeugdwerk-DNA nog meer tot bij onderwijs te krijgen, om samen met leraren en lokale besturen en andere samenwerkers tot de allerbeste zomerscholen te komen voor kinderen en jongeren.