[anysurfer.logo]

Zet de blik naar buiten. Maak een omgevingsanalyse voor je nieuwe beleidsnota

Zet de blik naar buiten. Maak een omgevingsanalyse voor je nieuwe beleidsnota

Jeugdwerk   |  29 OKTOBER 2019

Welke maatschappelijke ontwikkelingen dagen jouw organisatie uit en grijp je aan om je werking rond te ontplooien in de komende beleidsperiode? Hoe zetten huidige trends en evoluties zich door en welke impact zullen ze hebben op jouw organisatie?

Om de vier jaar moeten jeugdwerkverenigingen die door het Vlaamse jeugd- en kinderrechtendecreet erkend zijn een nieuwe beleidsnota schrijven. Een goede omgevingsanalyse vormt een vertrekpunt voor je beleidsplanningsproces. Om je op weg te zetten met je omgevingsanalyse hebben we een uitgebreid artikel geschreven waar we doorverwijzen naar enkele nuttige bronnen en geven we enkele tendensen mee zoals de vijf uitdagingen van ons congres #Jeugdwerkwerkt, de mogelijke prioriteiten van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en een trendstudie over de sociaal-culturele sector die we in het verleden lieten maken.

Maar misschien herinner je nog onze jeugdwerk2daagse in mei 2019? Hier lieten we verschillende sprekers hun visie op de toekomst, trends en evoluties pitchen die impact zullen hebben op jouw jeugdwerkorganisatie. We hebben deze jeugdwerktalks nu uitgeschreven in 10 artikels. Je kan ze gebruiken om op je beleidsnotastuurgroep te bespreken of met behulp van de reflectievragen, waar elk artikel mee eindigt, te discussiƫren met de medewerkers van je organisatie om na te gaan wat dit thema betekent voor de werking van je organisatie.

Lees het volledige artikel over de omgevingsanalyse: