[anysurfer.logo]

Welke thema's vinden kinderen en jongeren belangrijk?

Welke thema's vinden kinderen en jongeren belangrijk?

Vlaamse Jeugdraad   |  15 SEPTEMBER 2020
Touristenbevraging

50 Touristen van de Vlaamse Jeugdraad trokken de voorbije maanden op pad doorheen heel Vlaanderen, met één missie: te weten komen waar kinderen en jongeren écht van wakker liggen. Van april tot en met augustus interviewden meer dan 50 vrijwilligers (huidige vrijwilliger van de Vlaamse Jeugdraad, jongeren die onze oproep zagen passeren via jeugdwerkorganisaties of sociale media) maar liefst 1103 kinderen en jongeren: on- en offline, via chats, videocalls, in bubbels of tijdens jeugdactiviteiten.

In deze 1-op-1 gesprekken polsten ze naar de thema’s die de jeugd van vandaag belangrijk vindt.

De top 5 meest-gestemde thema’s zijn:

 1. Armoede
 2. Gelijke Kansen
 3. Goed in je Vel
 4. Klimaat
 5. Mobiliteit

Kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar gaven via de gesprekken niet enkel de thema’s aan die ze belangrijk vinden, maar kregen ook de kans om te vertellen waarom ze erop stemmen, wat ze willen zien veranderen of hoe het beter kan. 

Wat maakt deze bevraging zo uniek?

De Touristenbevraging is niet zomaar een bevraging of een enquête. Wat dit project zo uniek maakt is dat jongeren zélf andere jongeren zijn gaan bevragen en dat dit zoveel mogelijk vertrekt vanuit een persoonlijk gesprek. 

Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) analyseerde de 1103 interviews. Zij doken in de data en beschrijven in dit uitgebreid rapport de belangrijkste resultaten uit de bevraging, aan de hand van een kwalitatieve analyse:

Wat na de Touristen?

Vanaf 9 november kunnen alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel samen met nieuwe adviseurs ook op één van de thema’s stemmen via E-ID en It’s Me. De 3 thema’s die dan het meest stemmen kregen tijdens onze verkiezingen, worden de 3 nieuwe Vlaamse Jeugdraad prioriteiten vanaf 2021. Uiteraard dient dit rapport ook als belangrijk naslagwerk voor de werking van de Vlaamse Jeugdraad, kan het dienen als inspiratie voor andere jeugdwerkorganisaties en gaan ze met beleidsmakers hiermee aan de slag. 

Jeugdwerkzomer

In de zomervakantie werden drie offline momenten georganiseerd volgens de corona jeugdwerkregels. De Touristen gingen on tour in Brussel, Gent en Everberg. In Brussel bezochten we Abattoir in Anderlecht waar vzw Cultureghem elke woensdag de grootste overdekte speeltuin openstelt voor de jeugdwerkorganisaties en bewoners uit de buurt. In Gent gingen we op stap met jeugdwerker Fatih van Grafitti vzw. Hij nam ons mee naar het Jeugdhuis Nieuw Gent van Formaat en naar een zomerkamp. In Everberg kregen de Touristen de unieke kans om de gesloten instelling te bezoeken en in gesprek te gaan met de jongeren die daar verblijven.

Hoe zijn we tot deze thema’s gekomen?

Er werden in totaal 16 thema’s geselecteerd waarover kinderen en jongeren zich konden uitspreken. Deze selectie kwam tot stand door heel wat vooronderzoek op basis van voorgaande participatieve trajecten van andere jeugd(werk)organisaties als Awel, Uit De Marge en Globelink, de omgevingsanalyse van het JKP – het jeugd en kinderrechtenbeleidsplan en Europese inspiratie vanuit de European Youth Goals. Daarnaast werden de thema’s vakkundig afgetoetst bij een kerngroep van jonge vrijwilligers van de Vlaamse Jeugdraad, jeugdwerkers uit de Commissie Jeugdwerk, experten jeugdinfo van WAT WAT en bij het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi). Op basis van hun waardevolle feedback werden de 16 thema’s omgevormd tot straffe droomscenario’s helemaal op maat van kinderen en jongeren.

De thema’s en bijhorende droomscenario’s waren:

 1. Goed in je vel: meer info en hulp voor mentale gezondheid
 2. Mobiliteit: vlot, betaalbaar openbaar vervoer, veilig fietsen en wandelen
 3. Klimaat: meer actie tegen klimaatverandering
 4. Armoede: minder (kans)armoede, voldoende geld en meer ondersteuning
 5. Cultuur en identiteit: meer respect voor ieders cultuur, geloof, waarden en normen
 6. Speel- en jongerenruimte: meer groen in mijn buurt om te spelen of te chillen
 7. Gelijke kansen: gelijke kansen ongeacht leeftijd, gender, geaardheid en afkomst. Geen discriminatie 
 8. (Sociale) Media: meer info over voor- en nadelen van sociale media, fake news. Meer diversiteit in de media
 9. Werk of studentenjob: betere steun in de zoektocht naar werk en een goede job
 10. Vrijwilligerswerk: meer info, erkenning en waardering voor vrijwilligerswerk
 11. Wonen: wonen in een betaalbaar huis in een fijne buurt
 12. Gezondheid: gezond eten, voldoende bewegen, toegang tot alle zorg
 13. Mijn lijf en seksualiteit: meer en betere info over seks, jouw lichaam en relaties
 14. Veilige omgeving: tegen geweld, intimidatie en criminaliteit in onze samenleving
 15. Inspraak en participatie: mee mogen beslissen over wat jongeren belangrijk vinden
 16. School en studies: school en studies die mijn talenten ontwikkelen