[anysurfer.logo]

Wat verandert er aan de vrijwilligerswet?

Wat verandert er aan de vrijwilligerswet?

Jeugdbeleid   |  31 JANUARI 2019
In 2015 werd naar aanleiding van de tiende verjaardag van de vrijwilligerswet een evaluatie uitgevoerd door de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, verwerkte deze evaluatie in een nieuw wetsontwerp. Deze week werd dit ontwerp goedgekeurd in de bevoegde commissie van het federaal parlement. De laatste rechte lijn richting de aanpassingen is nu ingezet. De verwachting is dat deze vernieuwingen in april 2019 in werking treden. Maar wat staat er net in de wetsontwerp?

 • Om het vrijwilligerswerk zuiver te houden en verwarring weg te nemen spreken we niet langer over vergoedingen, maar wel over kostenvergoedingen.
 • Vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen voor hun vervoerskosten tot 2000km als zij dit men hun eigen voertuig of fiets afleggen.
 • Occasionele geschenken zullen niet langer als loon worden beschouwd.
 • Grotere duidelijkheid over het beroepsgeheim van een vrijwilliger.
 • De onkostenvergoeding binnen het vrijwilligerswerk is beschermd tegen beslaglegging.
 • Bestuursvrijwilligers kunnen ook als vrijwilliger van de organisatie beschouwd worden en dus een kostenvergoeding ontvangen.

  Meer info over deze aanpassingen vind je op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk of de website van minister De Block.
Jan          Raymaekers
Jan Raymaekers
 • Beleidsmedewerker