[anysurfer.logo]

Wat met de varkenspest in de zomer van 2020?

Wat met de varkenspest in de zomer van 2020?

Jeugdwerk   |  12 FEBRUARI 2020

Op dinsdag 11 februari 2020 werd het definitieve besluit genomen dat jeugdkampen ook deze zomer niet mogelijk zullen zijn in een groot deel van de provincie Luxemburg.

Hoewel er op heden nog de mogelijkheid is om als eigenaar een uitzondering aan te vragen zullen in de nabije toekomst toch nog verschillende groepen op zoek moeten naar een oplossing en daarbij helpen we graag een handje. 

Wat is de situatie op heden?

Een 'politiereglement van 11 februari bevestigd officieel dat ook in 2020 jeugdkampen niet zullen kunnen doorgaan in de gebieden die sinds september 2018 getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest. 

Hoewel in het politiereglement gesproken wordt over slechts 2 zones zijn er op heden alsnog 3 erkend maar zijn er geen restricties voor de 3e zone (de zone de vigilance/waakzaamheidszone) , je vindt hier de recentste kaart. 
Een interessante kaart voor jullie groepen kan ook deze kaart met kampplaatsen op zijn. Dit zijn de erkende kampplaatsen op de kaart geprikt. 

Maar dus vooral van belang om te kijken of een kamp in een van onderstaande zones valt. 

 • De geïnfecteerde zone: hier werden effectief besmette dieren gevonden in de voorbije maanden
 • De zone van versterkte observatie: deze zone wordt als buffer gezien en ondergaat gelijkaardige maatregelen van jacht en controle om verdere verspreiding te blijven voorkomen

In beide zones zal het dus niet toegestaan zijn op kamp te gaan doch kunnen uitzonderingen worden aangevraagd door de eigenaar van het gebouw/terrein bij de gouverneur van de provincie Luxemburg. 

 • voor de geïnfecteerde zone kan dit enkel voor gebouwen (en dit in zeer beperkte mate, waar weinig risico is)
 • voor de zone van versterkte observatie kan dit voor zowel gebouwen als terreinen of een mix van beide. Er wordt een risicoanalyse opgemaakt op basis van een aantal gegevens zoals locatie terrein, nabijheid bos, grote van de groep, leeftijd van de groep, bezetting van de locatie... 

Hoe kan je helpen? 

Groepen zullen op zoek zijn naar hulp. Je kan hen op de volgende manier helpen. 

1. Getroffen gebied?

Bekijk samen met de groepen of ze in getroffen gebied vallen of niet. Als het zo is, gaat het dan om de geïnfecteerde zone of over de zone van versterkte observatie en leg hen uit wat dit voor hen inhoudt. 
Gebruik hiervoor de bovenstaande kaart.   

Opgelet de extra buffer van 10 km laten we nu vallen omdat er minder verspreidingsgevaar is. Het gaat vooral om het voorkomen van nieuwe gevallen door het verderzetten van de maatregelen (jacht, vangst...)  

2. Aanmelden op SOSzomerkamp

Verwijs groepen vooral door naar SOSzomerkamp. Op dit platform willen we net als in 2019 groepen zich laten aanmelden aan de ene kant en uitbaters aan de andere kant. Op die manier hopen we dat ze elkaar snel kunnen vinden en kunnen helpen. 

3. Heeft de eigenaar uitzondering aangevraagd?

Zoals hierboven ook al aangehaald kunnen groepen niet zelf een uitzondering aanvragen om hun kamp te laten doorgaan in het getroffen gebied. Wel kunnen eigenaars daarvoor voor 16 maart 2020 een aanvraag doen bij de gouverneur van de provincie Luxemburg. Meer info over het hoe vinden ze in het bovenstaande 'arrête'. 

Jij kan groepen dus wel aanraden om te luisteren bij de eigenaar of deze al dan niet een uitzondering heeft aangevraagd en om hen een bewijs van aanvraag en/of eventueel toekenning van de uitzondering toe te sturen. 

Opgelet een uitzonderingsaanvraag hebben de eigenaars niet van vandaag op morgen, weet dat groepen dus mogelijks geconfronteerd worden van een extra wachttijd van een dikke maand als een uitzondering in aanvraag is. De stappen die worden genomen zijn:

1. De eigenaar doet een aanvraag tot uitzondering met daarin een aantal belangrijke zaken opgenomen, welke dit zijn vind je terug in het politiereglement. Hij moet zorgen dat zijn aanvraag gedateerd is en dat dus duidelijk is wanneer de gouverneur deze ontvangt. 
2. De gouverneur heeft 30 dagen de tijd om advies in te winnen bij enkele partners en een beslissing te nemen. De gouverneur verleent vrijstelling op basis van een risicoanalyse waarbij rekening wordt gehouden met locatie, aantal en leeftijd van de deelnemers aan de verschillende kampen, nabijheid van bos en maatregelen in de buurt omtrent het uitroeien van everzwijnen. 
3. De beslissing wordt binnen de 5 dagen per aangetekende brief aan de aanvrager meegedeeld. 

Ben je zelf een lokale groep op zoek naar info

Dan heb je misschien al voldoende info gevonden hierboven.

Is dit niet zo neem dan zeker contact op met je eigen koepel. 

KLJ: sander.malfliet@klj.be 
KSA: info@ksa.be
Scouts en gidsen: varkenspest@scoutsengidsenvlaanderen.be
FOS open Scouting: info@fos.be 
Chiro: nele.decnaep@chiro.be 
JNM: info@jnm.be 

Politieke aandacht voor de varkenspest en de gevolgen voor de sector

Op woensdag 12 februari werd er politieke aandacht besteed aan de impact van de varkenspest op de zomerkampen van 2020. 

Dat is goed nieuws want naast de zoektocht naar oplossingen voor de groepen die in 2020 in het getroffen gebied op kamp zouden gaan is het ook belangrijk om te kijken naar de impact op lange termijn van deze epidemie die nu toch al 2 jaar op rij een belangrijke impact heeft op de kampenzomer. 

Wil je graag de vragen van de parlementairen en de antwoorden van minister Dalle nog even rustig nalezen of herbekijken. Dat kan hier


An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdtoerisme, jeugdlokalen en regulitis