[anysurfer.logo]

Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk na corona

Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk na corona

Jeugdwerk   |  9 NOVEMBER 2021

2020! BAM, Coronavirus. Wat onvoorzichtige contacten en het slot gaat op de wereld.

De coronacrisis en bijhorende lockdowns schudden het open jeugdwerk grondig door elkaar. Met het praktijkgerichte onderzoek Waar waren we gebleven? Open jeugdwerk na corona maakt Formaat na bijna 2 jaar crisis de rekening op en kijkt vooruit: Waar gaat het jeugdwerk na de coronacrisis naar toe?

Met behulp van gestructureerde online vragenlijsten, focusgroepen, interviews en screenings van coronareglementen konden we de voornaamste gevolgen van de coronacrisis op het open jeugdwerk in kaart brengen. We kregen zicht op de grootste knelpunten en hoe we ze het hoofd kunnen bieden.

Op basis van hun onderzoek beheersen zes thema’s de relance agenda:

  1. Vrijwilligers
  2. Welzijn
  3. Lokale overheden
  4. Infrastructuur
  5. Zakelijk beheer
  6. Professionalisering
Dit zijn de hete hangijzers waar open jeugdwerkinitiatieven zelf, maar ook lokale overheden, Formaat én de Vlaamse overheid, volgens het onderzoek op moeten inzetten.

Alle resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek vind je per thema op www.formaat.be/waarwarenwegebleven De komende weken en maanden vind je er stelselmatig meer praktijkverhalen, tools en inspirerende getuigenissen.