[anysurfer.logo]

VVJ is niet meer, welkom Bataljong

VVJ is niet meer, welkom Bataljong

Jeugdbeleid   |  19 FEBRUARI 2019

VVJ wordt Bataljong

Na 40 jaar kiest VVJ voor een nieuwe naam, en daarbij ook een vernieuwde insteek. Met de baseline ‘Sterk beleid voor jonge inwoners’ willen ze zich van hun meest ambitieuze kant laten zien. 

VVJ stond aanvankelijk voor Vereniging Vlaamse Jeugdconsulenten. En later voor Vereniging Vlaamse Jeugddiensten. De naam VVJ zal niet snel vergeten worden want het is een naam waar heel wat geschiedenis en traditie aan vasthangt. Jeugdambtenaren uit verschillende steden en gemeenten verenigden zich 40 jaar geleden om hun eigen jobprofiel scherper te krijgen en samen na te denken over 'Lokaal Jeugdbeleid'. 

Later kwam de verbreding van gemeentelijk jeugdbeleid via de ondersteuning van gemeentelijke jeugddiensten centraal te staan in de doelstellingen van de vereniging. In 2014 fusioneerden ze met Karuur waardoor ook de ondersteuning van lokale jeugdraden en lokale beleidsparticipatie van kinderen en jongeren onder de vleugels van VVJ kwam. Vandaag zijn nagenoeg alle steden en gemeenten lid van Bataljong. 

“Onze naam en ons werkingsmodel pasten steeds minder bij de ontwikkelingen in de vernieuwde lokale beleidscontext”, zegt Jurgen Sprangers, die sinds 2017 de organisatie leidt. “Bovendien heeft onze organisatie ook een bredere scope gekregen. Straf beleid voor kinderen en jongeren – 30% van je inwoners – is een verantwoordelijkheid voor de beleidsmakers in álle beleidsdomeinen. Ze worden daarin aangevuurd door hun jeugdambtenaren, jeugdraden en schepenen van jeugd. Voor deze drie staat Bataljong dagelijks paraat.” 

Benieuwd naar Bataljong?