[anysurfer.logo]

Voorlopig akkoord over jeugdwerkactiviteiten

Voorlopig akkoord over jeugdwerkactiviteiten

Jeugdwerk   |  26 JANUARI 2021

De voorbije dagen werd er heel wat overleg gepleegd tussen de verschillende ministers sport, onderwijs en jeugd van ons land, over de verschillende gemeenschappen heen.
Het onderwerp: vrije tijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren nu de Coronacijfers opnieuw minder goed worden.

Ze namen op dinsdag 26/1 een voorlopige beslissing. In de aanpassingen aan de maatregelen hieronder zitten verstrengingen, maar ook mogelijkheden voor onze jongeren.

De beslissing ligt er, maar is dus voorlopig, omdat ze nog moet worden goedgekeurd. Het overlegcomité komt later deze week samen om deze beslissing al dan niet goed te keuren. De exacte informatie over de in werking treding en meer modaliteiten komt later deze week online.

Intussen gaf de minister wel reeds aan dat hij het jeugdwerk engagement zal vragen om de groepen reeds te verkleinen naar 10 dit weekend los van het definitieve besluit. 

Wat wordt er voorgesteld?

Alle onderstaande maatregelen zijn dus onder voorbehoud van definitieve beslissing van het overlegcomité later deze week. 

Tot 12 jaar / -12

 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding
 • In krokusvakantie kunnen groepen  uit 25 personen personen bestaan exclusief begeleiding, daarbij is de stabiliteit van deze groep cruciaal. 
 • Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Activiteiten met hoge intensiteit(sport en spel) gaan in het bijzonder buiten door. 
 • Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om max. 1 aanbod per week te kiezen.
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijft dus verboden.

Vanaf 12 tot 18 / -18
 • Jeugdwerkactiviteiten kunnen doorgaan voor groepen van 10 personen exclusief begeleiding 
 • Hierop wordt geen uitzondering gemaakt in de krokusvakantie, de groepen blijven max. 10 personen. 
 • Activiteiten gaan verplicht buiten door. 
  Jongeren kunnen niet samen een maaltijd nuttigen tenzij een individuele snack, er kan enkel individueel gebruik worden gemaakt van het sanitair. 
 • Het wordt ten sterkste aangeraden om max. 1 aanbod per week te kiezen. 
 • Alle andere geldende maatregelen rond deelnamevoorwaarden, hygiëne en activiteiten blijven gelden. Overnachting blijft dus verboden.
 • Tot nu toe gold dat alleen jeugdwelzijnswerk voor deze leeftijdsgroep kon. 
  Wanneer je als werking die valt onder jeugdwelzijnswerk echter de noodzaak ziet om binnen te werken met 12+, kan je gebruik maken van het specifieke jeugdwelzijnswerkkader. In dat geval werk je max. met 8 personen. Dit jeugdwelzijnskader blijft dus parallel actief en blijft ook steeds als basis gelden wanneer er bijkomende lokale maatregelen bijkomen.

Het zal niet voor iedereen evident zijn om deze nieuwe aanpassingen door te voeren voor het organiseren van jullie jeugdwerkactiviteiten. Maar de virologische omstandigheden én de noden van onze jongeren staan centraal voor ons allemaal. We hopen dat jullie hiermee aan de slag kunnen binnen de mate van het mogelijke.
Uiteraard is het steeds jullie eigen keuze en perfect oké als jullie geen gebruik maken van de bijkomende mogelijkheden.