[anysurfer.logo]

Vertegenwoordig jij mee het jeugdwerk in de vzw ADJ?

Vertegenwoordig jij mee het jeugdwerk in de vzw ADJ?

Jeugdwerk   |  26 OKTOBER 2022

De Algemene Dienst Jeugdtoerisme (vzw ADJ) is de beheerder van de domeinen Hoge Rielen, Hanebos en Destelheide.  Vanuit de Vlaamse Jeugdraad worden 6 van de 12 (bestuursl)eden aangeduid.
Het betreft 4 leden voor de Raad van Bestuur en 2 leden voor de Algemene vergadering. 

Voor de nieuwe beleidsperiode 2023 -2026 is de Vlaamse jeugdraad nog op zoek naar 2 kandidaten voor de Raad van Bestuur en 1 kandidaat voor de Algemene vergadering. 

Hieronder vind je alvast een korte info over de rollen, verwachtingen en vergoedingen verbonden aan deze mandaten. Wil je alles nog eens nalezen, dat kan in dit charter
Heb jij interesse om een van deze posities in te vullen vanaf januari 2023? Stel je kandidaat en vul onderstaand formulier in. Stuur je kandidatuur op naar an.vanlancker@ambrassade.be 

Lid van de Algemene Vergadering

Taken

 • uitvoering decretale opdracht in combinatie met missie van ADJ
 • taken bepaald in de statuten: statuten wijzigen, benoemen en afzetten bestuurders...
 • mee beleid van het bestuur bepalen
Engagement

 • AV leden worden gevraagd actieve betrokkenheid te tonen door aanwezig te zijn op vergaderingen, nota's en voorbereidende documenten voldoende door te nemen vooraf, actief mee te denken... 
 • een benoemingstermijn bedraagt 4 jaar, er is geen max. aantal herbenoemingen
 • de AV komt circa 4 dagdelen per jaar samen: 3 vergaderingen waarvan 1 AV- denkdag (volledige dag)
Vergoeding 

 • zitpenning van €25 per vergadering
 • vergoeding voor gemaakte kosten

Lid van de Raad van Bestuur

Taken

 • verantwoordelijk voor uitvoeren beleid bepaald door de AV en die de realisatie van de missie garandeert
 • stuurt interne werking van de vzw, behartigd de belangen en vertegenwoordigd deze intern en extern
 • inzetten op 'strategisch beleid' en de toekomst 
 • opmaak van de jaarlijkse begroting en uitvoering als goede huisvader
Engagement 

 • Bestuursleden worden gevraagd actieve betrokkenheid te tonen door aanwezig te zijn op vergaderingen, nota's en voorbereidende documenten voldoende door te nemen vooraf, actief mee te denken... 
 • Een benoemingstermijn bedraagt 4 jaar, er is geen max. aantal herbenoemingen 
 • de Raad van Bestuur komt circa 14 dagdelen per jaar samen: maandelijkse vergadering van RvB en AV waarvan 1 AV- denkdag (volledige dag)
Vergoeding 

 • zitpenning van €25 per vergadering 
 • vergoeding voor gemaakte kosten
 • Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht – mits jaarlijks bekrachtigd door de Raad van Bestuur - om éénmaal per jaar een bedrag van maximaal € 500,00 in mindering te brengen op een verblijf bij één van de entiteiten, hetzij van een organisatie naar keuze hetzij een privé-verblijf.