[anysurfer.logo]

Subsidieoproep ontharding en groenblauwe inrichting terreinen jeugdwerk

Subsidieoproep ontharding en groenblauwe inrichting terreinen jeugdwerk

Jeugdwerk   |  3 MEI 2022

Wil je ervaring opdoen rond het vergroenen van de terreinen van jouw groepen? En ben je hiervoor op zoek naar expertise en de nodige centen? Departement Omgeving lanceert een nieuwe projectoproep Groen-Blauwe Parels. Die mikt op koepels of (boven)lokale netwerken en samenwerkingen die een subsidieaanvraag willen indienen die bestaat uit minstens 3 subprojecten, waarbij een terrein van een jeugdlokaal in de bebouwde omgeving onthard en kwalitatief groen-blauw wordt ingericht.

Als antwoord op de klimaatverandering pakt de Vlaamse regering de problematiek van droogte en waterschaarste aan. Dit doet ze onder meer door geld vrij te maken om te ontharden en in de plaats ruimte te maken voor een veerkrachtige natuur met in het bijzonder aandacht voor water.

De subsidieoproep Groenblauwe parels richt zich naar (samenwerkingen tussen) vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties voor onderwijs, zorg, sport of jeugdwerk, lokale overheden en POM’s. We kijken vooral naar deze organisaties om eigenaars, huurders of beheerders van onderstaande terreinen te activeren en hen hierbij te begeleiden. De terreinen die binnen deze oproep kunnen worden onthard zijn publieke en private delen van terreinen van onderwijsinstellingen, jeugdwerk, zorginstellingen, woonwijken- en buurten en ook sport- en bedrijventerreinen die in het Vlaamse gewest liggen.

Bijvoorbeeld: een jeugdbewegingkoepel kan de projectcoördinatie op zich nemen om terreinen van verschillende jeugdbewegingen te helpen ontharden en groen-blauw inrichten. Men kan, indien wenselijk, hiervoor samenwerken met natuurorganisaties of met tuinontwerpers of andere vzw’s, lokale overheden,… voor de nodige expertise.

Een subsidieaanvraag bestaat uit minstens drie subprojecten die elk op een andere locatie liggen. Het Departement Omgeving kijkt vooral uit naar projecten die veel mensen betrekken en de waarde van ontharding en groenblauwe inrichting uitdragen. Elk gesubsidieerd project kan rekenen op een financiële ondersteuning van 150.000 euro tot 245.000 euro (75% van de totaalkost)! Een project indienen kan tot maandag 8 augustus 2022 voor 12 uur ’s middags.