[anysurfer.logo]

Stimuleer jij kinderen en jongeren voor gezonde voeding en lichaamsbeweging?

Stimuleer jij kinderen en jongeren voor gezonde voeding en lichaamsbeweging?

Jeugdwerk   |  6 FEBRUARI 2023

Promotie van een gezond voedingspatroon en van voldoende lichaamsbeweging

Wat?

Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) verleent steun aan projecten in België die gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bevorderen bij kinderen en jongeren. Hiervoor lanceert het Fonds jaarlijks een nieuwe projectoproep.

De oproep richt zich naar duurzame projecten die zowel een gezond voedingspatroon als voldoende lichaamsbeweging promoten binnen een specifieke omgeving in België (bv. school, gemeente). Kinderen en/of jongeren worden betrokken bij het initiatief door bv. deelname aan opzet, uitwerking, evaluatie. Het project wordt bij voorkeur uitgewerkt in partnerschap tussen verschillende organisaties.

Het project beoogt concrete en bij voorkeur meetbare resultaten en maakt gebruik van methodes die gedragsverandering bevorderen. Bedoeling is na afloop de gemeten resultaten in kaart te kunnen brengen.

Bij goedkeuring van uw dossier door een onafhankelijke jury biedt het Fonds u begeleiding bij de uitwerking van uw project. Dit gebeurt in de vorm van één of twee intervisiemomenten, met de medewerking van Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. Het is de bedoeling om een aantal tools mee te geven en ervaringen te delen die u kunnen helpen uw project optimaal te realiseren, niet om als controle te fungeren.

Voor wie?

Organisaties die kinderen en jongeren bereiken zoals jeugdorganisaties.

Ondersteuning

Tot €5000

Deadline

Indienen kan tot 13 maart 2023.