[anysurfer.logo]

Sjabloon financiële rapportage 2022

Sjabloon financiële rapportage 2022

Jeugdwerk   |  17 FEBRUARI 2023

Het departement Cultuur, Jeugd en Media en De Ambrassade ontvingen in de voorbije dagen verschillende bezorgde vragen over het nieuwe type sjabloon voor het financieel verslag over het boekjaar 2022, dat het departement vorige week op de website publiceerde.

Nog een laatste keer het 'oude' sjabloon

In overleg met De Ambrassade en de reflectiegroep heeft het departement Cultuur, Jeugd en Media beslist om voor het financieel verslag over het boekjaar 2022, waarover je rapporteert tegen 31 maart 2023, toch een laatste keer hetzelfde type sjabloon te hanteren dat we gebruikten voor de periode 2018-2021. 

Je vindt dit sjabloon opnieuw op de website van het departement:

!Let op: het gebruik van dit specifieke sjabloon is bijgevolg verplicht.

Vanaf boekjaar 2023 nieuw sjabloon

Vanaf het boekjaar 2023, waarover je rapporteert tegen 31 maart 2024, geldt dan het nieuwe type sjabloon voor het financieel verslag. Dit sjabloon wordt na 31 maart 2023 opnieuw op de website gepubliceerd. Wie het boekhoudplan voor het boekjaar 2023 alvast wil aanpassen aan het nieuwe type sjabloon kan de vergelijkende tabel en een overzicht van de labels raadplegen. In de tabel worden de codes van de rekeningen in het huidige en het nieuwe type sjabloon vergeleken.

Het departement voorziet na de paasvakantie een infosessie ism De Ambrassade.