[anysurfer.logo]

Schrijf je in voor het inspiratiemoment WAT WAT: inclusieve jeugdinfoproducten

Schrijf je in voor het inspiratiemoment WAT WAT: inclusieve jeugdinfoproducten

Jeugdinformatie   |  5 SEPTEMBER 2022

Schrijf je in voor het inspiratiemoment WAT WAT: inclusieve jeugdinfoproducten

Hoe maak je jeugdinfoproducten voor álle jongeren? Laat je dinsdag 25 oktober inspireren. We buigen ons over het thema inclusie tijdens het inspiratiemoment WAT WAT. 

Dé jongere bestaat niet. Maar hoe maak je dan kwaliteitsvolle jeugdinfoproducten? Kijk én luister naar jongeren zoals ze zijn, in al hun diversiteit. Zijn jouw info en infoproducten al aantrekkelijk, duidelijk en bruikbaar voor zoveel mogelijk van hen? 

Ben je er graag bij? Schrijf je ten laatste in op 19/10. 

Programma 

 • 9.30u - 9.50u: Intro 
 • 10u - 11u: Keuzesessies  

Keuzesessie 1: Jongeren informeren volgens de 7 WAT WAT principes (Liesa Carton, hoofdredacteur WAT WAT)  

Hoe probeert WAT WAT info te schrijven voor álle jongeren? Aan de hand van de 7 WAT WAT principes: 

    • Op maat  
    • Correct en volledig  
    • Empowerend  
    • Transparant  
    • Effectief  
    • Participatief  
    • Evaluatief/reflectief    
Leer meer over het hoe en waarom van de principes. Je krijgt de kans om vooraf een eigen tekst in te sturen. We verwerken fragmenten in de keuzesessie als voorbeeld. Op het einde van de sessie is er ook kort tijd om vragen te stellen. Zo vertalen we de principes meteen samen naar de praktijk.   

Deze keuzesessie kan je ook digitaal meevolgen.  

Keuzesessie 2: Via participatie naar inclusie (Kei-Jong) 

Iets maken dat werkt voor een specifieke groep jongeren? Dat doe je door deze jongeren zelf te betrekken. Maar hoe begin je daaraan? Welke soort participatie kies je? En waaraan moet je denken als je jongeren met een mentale beperking wil betrekken?  

Voor Kei-Jong vzw is participatie vanzelfsprekend in het ontwikkelproces van hun jeugdinfoproducten. Ze organiseren cursussen en maken aangepaste publicaties voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Zo ondersteunen ze jongeren bij het vinden van een eigen plek in de samenleving.  

Samen met een betrokken jongere legt een medewerker van Kei-Jong uit hoe ze de participatie concreet aanpakten bij hun laatste infoboekje.   

 • 11.15u - 12.15u: Groepsgesprek over diversiteit in taligheid.

Doelen van de sessie:  

    • Uitwisselen van tips & tricks, elke expert vanuit hun specifieke jongerendoelgroep  
    • Collectief onze blinde vlekken verkleinen  
    • Leren hoe we als WAT WAT-netwerk nog inclusievere jeugdinfoproducten kunnen maken  

Tips & tricks rond jeugdinfo voor  

    • jongeren op het autismespectrum 
    • jongeren met taalstoornissen zoals dyslexie meertalige contexten 
    • dove en slechthorende jongeren 

Bepaal zelf mee wat je uit het inspiratiemoment haalt. Stuur je vragen in via je inschrijving. 

Vraag jij je bijvoorbeeld ook af: 

    • Welke mogelijkheden bieden filmpjes in Vlaamse gebarentaal? Hoe pak je dat aan? En hoe ga je om met updates & snel veranderende info? 
    • Wat dyslexievriendelijke lettertypes zijn? 
    • Of het Anysurferlabel een must have is voor je website? J
    • Je maakt Nederlandstalige jeugdinfo, maar wat met uiteenlopende niveaus van Nederlandse taalbeheersing?
    • Moet je afbeeldingen gebruiken ter ondersteuning van tekst? Wanneer zijn ze (on)nuttig? 
De verzamelde vragen leggen we voor aan de experten tijdens het groepsgesprek. 

Dit groepsgesprek gaat ter plaatse door. Kan je er zelf niet fysiek bij zijn? Digitaal meevolgen kan ook.  

 • 12.15u - 13u: Lunch  
 • 13u - 14.30u: WAT WAT netwerk- en uitwisselingsmoment (voor WAT WAT partners) - vrijblijvend! 

Na de lunch kunnen WAT WAT partners vrijblijvend deelnemen aan een netwerk- en uitwisselingsmoment. We gaan in op welke noden en vragen we als netwerk hebben. Waar kunnen we nog meer van elkaar leren?  

Doelgroep

 • WAT WAT partners
 • Andere organisaties of geïnteresseerden die jongeren (willen) informeren, jeugdinfo(producten) maken

Felien          Dekorte
Felien Dekorte
 • Medewerker partners & projecten WAT WAT