[anysurfer.logo]

Save the date: 26 april Grote Prioriteitendebat over het nieuwe JKP

Save the date: 26 april Grote Prioriteitendebat over het nieuwe JKP

Jeugdbeleid   |  18 FEBRUARI 2019

Heb je een uitgesproken mening en sterke argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten? Klimaatverandering, psychisch welzijn, de zoektocht naar een goede job … waarover maak jij je zorgen? Laat jouw stem horen en kom op 26 april 2019 naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel. Tijdens het Groteprioriteitendebat komen jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, het middenveld en onderzoekers samen om te debatteren over de grote uitdagingen waar kinderen en jongeren van wakker liggen.

De Ambrassade werkt samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en vele andere partners aan een nieuw Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan. Dit nieuwe plan treedt in 2020 in werking, maar het is nu de ideale gelegenheid om hier aan mee te werken. Laat samen met ons de stem van het jeugdwerk horen.  Noteer 26 april (een hele dag) nu al in je agenda. Zodra er meer info is, bezorgen we jou deze meteen.

Jan          Raymaekers
Jan Raymaekers
 • Beleidsmedewerker