[anysurfer.logo]

Reserveer plekjes voor kinderen & jongeren in kwetsbare situaties deze zomer

Reserveer plekjes voor kinderen & jongeren in kwetsbare situaties deze zomer

Jeugdwerk   |  4 MEI 2021

Omwille van de corona-maatregelen moeten jeugdwerkactiviteiten deze zomer opnieuw in bubbels met beperkte aantallen georganiseerd worden. Vanaf 25 juni tot en met 31 juli bestaan deze bubbels uit maximum 100 kinderen en jongeren. Vanaf 1 augustus tot 31 augustus bestaan deze bubbels uit maximum 200 kinderen en jongeren. We merken op dat dit maximumaantal ervoor zorgt dat heel wat kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit de boot vallen. We roepen organisaties op om hier extra aandacht voor te hebben.

Daarom lijsten we hieronder 3 goede praktijken op: 

1. Werk met een mix van voorinschrijvingen én dagplaatsen

Tip van VDS – Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

VDS streeft naar meer en betere speelkansen in de vrije tijd van elk kind.

Tijdens de coronazomer van 2020 riepen ze speelpleinen op om een aantal plaatsen vrij te houden voor last minute inschrijvingen. De koepel stelde voor om zowel te werken met reservaties vooraf als met dagplaatsen. Zo konden ouders die moeilijker de weg vonden naar de voorschrijvingen toch een plekje bemachtigen op het speelplein. Heel wat speelpleinen namen dit advies ter harte en gingen ermee aan de slag. Op die manier waren er vorige zomer veel speelpleinen waar je de dag zelf nog kon inschrijven. Dit bood heel wat ademruimte aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. De speelpleinen lieten weten dat dit systeem goed werkte. VDS zal deze zomer hetzelfde adviseren aan haar achterban.

Let er steeds op dat kinderen en animatoren op je speelplein per week nooit met meer dan 100/200 anderen (dan die van hun bubbel) in contact komen.

Voorbeelden:

  • Schrijft Aisha vooraf in voor maandag, dinsdag en vrijdag? Dan betekent dit dat Aisha haar plaats op woensdag en donderdag onbezet blijft.
  • Schrijft Joris op maandag ter plaatse in en wordt hij bij een contactbubbel geplaatst waar er ruimte is voor 'dagplaatsen'? Dan neemt Joris die plaats in voor een volledige week. Komt hij later die week opnieuw naar het speelplein, dan wordt hij dus terug in zijn eerdere contactbubbel geplaatst. Komt hij de rest van die week niet meer, dan blijft de plaats onbezet. 

2. Vul een aantal plekken in samenspraak met lokale instanties zoals het OCMW 

Tip van Sportpret

Sportpret bevordert de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen door sport en ontspanning. Ze organiseren onder andere sportpretdagen en spelnamiddagen.

Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen meedoen, houden ze op voorhand heel wat plekken vrij voor deze kinderen en jongeren. Ze nemen contact op met lokale sociale instanties zoals het OCMW om deze plekken samen op te vullen.  

3. Laat organisaties of lokale instanties op voorhand plekken reserveren, zonder dat ze de exacte personen al moeten doorgeven.

Tip van Tumult vzw

Tumult moedigt jonge mensen aan om elkaar te ontmoeten, over de grenzen van verschillen heen. Ze doen dit onder andere door het organiseren van kampen, inleefweken en (meerdaagse) vormingen.

Tumult houdt geen plaatsen vrij, maar geeft organisaties en instanties de mogelijkheid om plaatsen te reserveren zonder dat deze al moeten ingevuld worden door een kind of jongere. Het OCMW kan er zo bijvoorbeeld voor kiezen om 10 plekken te reserveren zonder dat ze op dat moment al weten naar welk kind of welke jongere het plekje zal gaan. Zo kunnen ze er samen voor zorgen dat kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen deelnemen.

4. Zet in op laagdrempelige communicatie

Tips van verschillende speelpleinen, verzameld door VDS

  • Laat gezinnen via verschillende kanalen inschrijven: telefoon, website, mail, post. Zo is de kans groter dat iedereen de weg naar de voorinschrijvingen vindt. 
  • Werk met een Google formulier waarin je de maatrgelen kort en krachtig herhaalt. Zet erin dat op voorhand inschrijven niet verplicht is, maar wel sterk aangeraden. 
  • Spreek ouders die hun kind last minute inschrijven aan. Probeer de rest van de vakantie samen te plannen. 
  • Weet je welke kinderen en/of jongeren opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie? Neem dan op voorhand contact op en probeer de vakantie samen met hen te plannen. 

Bekijk alle tips die VDS verzamelde.


Ken jij nog een goed voorbeeld dat bij in deze lijst past? 

Heb jij of heeft jouw organisatie zelf een strategie uitgewerkt om kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te laten deelnemen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met priscillia.kalonji@ambrassade.be en we voegen jouw voorbeeld graag toe aan deze lijst.