[anysurfer.logo]

Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk

Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk

Jeugdwerk   |  2 MEI 2022

Publiek gaan! … omdat het kan én moet

Politiserend handelen is een krachtige en specifieke manier om je politieke opdracht als sociaal werker en jeugdwerker vorm te geven. In #Jeugdwerkwerkt, vandaag en in de toekomst stelden we onszelf de uitdaging om onze maatschappelijke politiserende rol expliciet op te nemen. Gebruik de kracht van de stem van kinderen en jongeren, draag bij aan het publieke meningsverschil en zet dingen in beweging. De samenleving mee vorm geven zit in het DNA van de jeugdwerker.

Wat dat politiserend handelen is en hoe dat kan is nu gebundeld in het boek: "Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk." Het boek kwam tot stand op initiatief van Socius in het kader van het actieplan Sterk Sociaal Werk. De Ambrassade maakte deel uit van de uitgebreide eindredactie en het boek bevat bijdragen van meer dan 50 praktijkwerkers, opleiders en academici, ook uit het jeugdwerk.

Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk.

Het boek wil sociaal werkers inspireren en verrijken om hun politiserend handelen te versterken. Het brengt politiserend handelen als deel van het DNA van het sociaal werk op begrip en reikt je een handelingskader aan. Er worden kansen en bedreigingen geschets voor dit handelen vanuit tendensen in de omgeving en in het sociaal werk zelf. Je leert erin hoe sociaal werkers vroeger en vandaag politiserend werken rond maatschappelijke uitdagingen als wonen, werk, duurzaamheid en migratie. Het boek nodigt sociaal werkers en organisaties uit om in de eigen context te onderzoeken hoe ze kunnen bijdragen tot het publieke meningsverschil. Het zet beleidsmakers ertoe aan om de waarde van dit politiserend handelen te erkennen als onderdeel van een vitale democratie. En het spoort opleiders aan om het een plek te geven in de kern van de opleiding van sociaal werkers.

Socius stelt de publicatie voor op de Sociaalwerkconferentie van 5 mei. 

Je kan het boek bestellen bij uitgeverij Garant

Wil je een voorsmaakje uit de publicatie? Lees dan het artikel op sociaal.net: Praktijkwerkers in gesprek: ‘Nabijheid is de motor van politiserend werken’.

Get up Stand up

Get up Stand up 

Nee, dit is niet alleen een goed nummer van Bob Marley, maar ook de titel van een praktijkboek vol voorbeelden van politisering door jongeren dat Artevelde Hogeschool in samenwerking met Uit De Marge opstelde.

Artevelde Hogeschool zet actief in op politisering door er regelmatig onderzoek over te doen. Ze organiseren ook een Postgraduaat Politisering in sociaal werk