[anysurfer.logo]

Projectoproep: Music connects

Projectoproep: Music connects

Jeugdwerk   |  8 OKTOBER 2018

Music Connects #3

Projecten door jongeren / voor jongeren
Een initiatief van het Koningin Mathildefonds, beheerd door Koning Boudewijnstichting

Muziek is dé universele taal bij uitstek die geen grenzen kent. Het speelt een belangrijke rol in het leven van veel kinderen en jongeren. Het leidt tot verrassende ontmoetingen, geeft hen energie en steun en heelt wonden.

Met de projectoproep ‘Music Connects #3' beoogt het Koningin Mathildefonds duurzame initiatieven in originele partnerschappen waar muziek een centrale plaats heeft en die kinderen en jongeren (tussen 0 en 25 jaar) met een verschillende achtergrond en kwetsbaarheid de kans bieden mekaar te ontmoeten, zich te engageren, samen te creëren, hun talenten te ontdekken, te volharden en zich goed te voelen. Projecten die het verschil maken.

Voor wie?

De oproep richt zich tot alle niet-commerciële organisaties in België. Ze mikken vooral op bestaande initiatieven, waarbij samenwerkingsverbanden tussen actoren uit diverse sectoren sterk worden aangemoedigd en een meerwaarde bieden bij beoordeling van het dossier.

Werkt jouw organisatie aan zo een project? Stel je dan zeker kandidaat en krijg tot 9000 euro financiële steun. 
Interesse? Je vindt alle info op de website van het Koningin Mathildefonds.