[anysurfer.logo]

Projectoproep menstruatiewelzijn

Projectoproep menstruatiewelzijn

Jeugdwerk   |  15 MEI 2024

Doelstelling

Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wil met deze oproep bijdragen aan een hoger menstruatiewelzijn door projecten te ondersteunen die kennis bevorderen, informeren en sensibiliseren over menstruatiewelzijn, en taboes en stigma's doorbreken. 

Projectdoelstellingen

Projecten moeten zich richten op minstens één van de volgende doelstellingen: 

  • Kennis bevorderen over menstruatie. 
  • Informeren en sensibiliseren over menstruatiewelzijn. 
  • Taboes en stigma's over menstruatiewelzijn doorbreken. 

Innovatieve projecten

De oproep zoekt naar vernieuwende projecten zoals: 

  • Sensibiliseren over menstruatiewelzijn en de impact op het dagelijks leven voor de brede samenleving. 
  • Informeren over de hormonale cyclus en menstruerende lichamen bij jonge meisjes, met aandacht voor culturele verschillen. 
  • Doorbreken van stigma en taboes rondom menstruerende lichamen, vooral in interculturele contexten. 
  • Het ondersteunen van onderwijsinstellingen, vrijetijdsorganisaties, ondernemingen en lokale besturen bij de uitbouw van een menstruatiewelzijnsbeleid. 

Wat gaat niet?

Projecten die enkel gericht zijn op het aanbieden van gratis menstruatiemateriaal vallen buiten de scope van deze oproep, hoewel de aankoop en verdeling hiervan een onderdeel kunnen zijn van het project.

Duurtijd

Projecten hebben een maximale duur van 12 maanden en starten ten vroegste op 1 september 2024.

Voor wie?

Aanvragen kunnen worden ingediend door verenigingen, lokale besturen, sectororganisaties en ondernemingen. Elke indiener kan slechts één aanvraag indienen. 

Hoe indienen?

Indiening moet gebeuren uiterlijk op 15 juni 2024, 12u, via gelijkekansen@vlaanderen.be met het aanvraagformulier beschikbaar op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.