[anysurfer.logo]

Projectoproep meer kansen voor kinderen en jongeren in armoede

Projectoproep meer kansen voor kinderen en jongeren in armoede

Jeugdwerk   |  17 MEI 2022

Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds heeft tot doel steun op middellange termijn te verlenen aan projecten die de integratie en de ontwikkeling van kinderen en jongeren die in armoede leven in België, bevorderen. Meer in het bijzonder focust deze oproep op organisaties die projecten ontwikkelen die kinderen helpen bij hun persoonlijke en educatieve ontwikkeling, zodat zij de nodige sleutels in handen hebben om op school te slagen. De deelname van het kind of de jongere aan de ontwikkeling of de uitvoering van het project is hierin belangrijk.

Het Fonds zal over een periode van twee jaar doelgerichte projecten steunen die via duurzame partnerschappen een reële meerwaarde geven aan het bestaande aanbod van diensten of activiteiten voor jongeren die in armoede opgroeien. Naast een financiële steun van 2 x 25.000€ vanwege het Fonds, zullen tevens BNP Paribas Fortis-medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen aanbieden in de vorm van sponsoring of vrijwilligerswerk bij de geselecteerde organisaties. De laureaten zullen ook kunnen genieten van een intervisie-moment met de andere verenigingen die door het Fonds BNP Paribas Fortis Foundation worden gesteund.

Voor wie?

Een aanvraag kan worden ingediend door elke in België gevestigde organisatie met een sociaal oogmerk (vzw of stichting), die ten minste 2 jaar bestaat. Meer info in de selectiecriteria.

Ondersteuning

Tot 2 x 25000 euro

Deadline

Indienen kan tot 12 juli 2022.