[anysurfer.logo]

Projectoproep 'Jong zijn in tijden van corona'

Projectoproep 'Jong zijn in tijden van corona'

Jeugdwerk   |  19 JANUARI 2021

Wat?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel lanceert een projectoproep om meer werk te maken van het correct informeren van jongeren over de coronacrisis en tegelijk aandacht te schenken aan hun mentaal welzijn. Hiervoor maken ze € 50.000 vrij waarbij elk initiatief recht heeft op een bijdrage van max. €5.000.

Voor wie?

De VGC is in het bijzonder op zoek naar initiatieven opgericht voor en/of door Brusselse jongeren. De projecten moeten een sterke voeling hebben met de acute noden van Brusselse jongeren tijdens deze coronacrisis. Het gaat dus over projecten die kunnen beantwoorden aan de noden van jongeren door in te zetten op communicatie en informatie op maat van de jongeren met als doel hen te versterken in hun mentaal welbevinden.

“creatieve, ludieke en laagdrempelige methodieken inzetten die jongeren helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, uiting te (leren) geven aan hun gevoelens, hun zelfvertrouwen te vergroten … al dan niet in samenwerking met een partner uit de cultuur-, jeugd, en sportsector en waar nodig hulpverlenende partners.” 

Aanvraagprocedure? 

Het project moet plaatsvinden in 2021 en van start gaan ten laatste één maand na de toekenning van de subsidie. Om een aanvraag in te dienen, moet je volgend aanvraagformulier invullen en doorsturen naar jongzijnincorona@vgc.be en dit ten laatste op 1 februari 2021.

Meer info?

Meer informatie over de projectoproep lees je op de website van de VGC: