[anysurfer.logo]

PERSBERICHT Groen licht voor kampen en jeugdactiviteiten in de zomer

PERSBERICHT Groen licht voor kampen en jeugdactiviteiten in de zomer

Jeugdwerk   |  20 MEI 2020

De Ambrassade, Bataljong, Vlaamse Jeugdraad, VVSG, Minister van Jeugd Dalle en 100 Vlaamse jeugdorganisaties zetten de voorbije weken alles op alles om meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren deze zomer te doen genieten van meer dan 25.000 jeugdactiviteiten en zomerkampen. Het belooft een unieke jeugdwerkzomer te worden.

De voorbije weken bleef het tijdens persconferenties van de Nationale Veiligheidsraad opvallend stil over zomerkampen en jeugdactiviteiten. Met een goede reden. Achter de schermen werkten jeugdorganisaties, minister Dalle en medische experten goed samen om zich voor te bereiden op een zo optimaal mogelijke jeugdwerkzomer in tijden van corona.

De Ambrassade, de ondersteuningsorganisatie van het jeugdwerk, ging in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad, Bataljong (de ondersteuner van lokaal jeugdbeleid), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme), 100 Vlaamse jeugdorganisaties, minister van Jeugd Benjamin Dalle, minister Glatigny en medische experten, waaronder Marc Van Ranst, op zoek naar een verantwoorde en veilige manier om de jeugdwerkzomer toch te kunnen laten plaatsvinden. Deze zomer zullen meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren kunnen rekenen op meer dan 25.000 jeugdkampen en –activiteiten.   

“Ik ben heel fier op de manier waarop we hebben samengewerkt met de jeugdsector"
Minster Benjamin Dalle

"Ik ben heel fier op de manier waarop we samen met de jeugdsector en met de experten van de GEES samen hebben gewerkt om deze zomer alle kinderen en jongeren de ruimte te geven om zich te amuseren op kamp, het speelplein of tijdens een dagactiviteit. "

Foto Bazart (c) Jente Boone

Wat zijn de regels voor jeugdwerk en jeugdaanbod deze zomer?

We werkten een duidelijke gids van maatregelen uit: “de Jeugdwerkregels – Zomer 2020”, die richting geeft aan jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, lokale jeugddiensten, jeugdhuizen, cultuureducatieve jeugdorganisaties en vakantieorganisaties. Om jonge vrijwilligers, lokale jeugddiensten, andere organisatoren en ouders zoveel mogelijk handvaten te geven vertalen ze de algemene set van Jeugdwerkregels in een vijftal Zomerplannen en infofiches voor kinderen, jongeren, ouders (in verschillende talen) en organisatoren.

Via jongereninformatieplatform WAT WAT (Watwat.be/zomer2020) verspreiden we info op maat van jongeren. We voorzien ook ondersteuning rond noodprocedures, tracing, medische fiches en permanentiesystemen bij de koepels en lokale besturen.

Alle jeugdwerkregels en zomerplannen zijn vanaf vandaag beschikbaar via www.ambrassade.be/jeugdwerkzomer

Bubbels van 50 personen

De jeugdwerkregels hebben te maken met deelnamevoorwaarden, organisatiemaatregelen, hygiënevoorzorgen en aard van de activiteiten. We werken in bubbels van maximum 50 personen, waarbinnen er geen social distancing moet zijn en geen mondmaskers gedragen moeten worden. Dat wil zeggen dat kampen gerust uit 150 personen kunnen bestaan, maar zij zullen zich in 3 bubbels moeten opsplitsen wat betreft eten, slapen en materiaalgebruik. Tussen de bubbels is er wel bubbel distancing. Ook als men in contact komt met externen zal social distancing en gebruik van mondmaskers nodig zijn. Aangezien er een verschil is tussen -12-jarigen en +12-jarigen, zijn bvb de hygiënemaatregelen voor +12-jarigen strenger.

Het toepassen van bubbels maakt het mogelijk om kinderen en jongeren binnen de bubbels ruimte te geven om te spelen en activiteiten te doen op een echte jeugdwerkmanier. Dit is in het belang van het positief welbevinden van kinderen en jongeren en versterkt de kracht van jeugdwerk.

Draagkracht van de vrijwilligersploeg, leiding- of animatorploeg is hierbij ook belangrijk. We willen de druk op vrijwilligers niet nodeloos verhogen en het moet mogelijk zijn om ervoor te kiezen om niet op kamp te gaan of het jeugdaanbod te annuleren, indien het niet haalbaar lijkt binnen de voorgeschreven maatregelen.

Het concept van de vaste contactbubbels maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren wel van hun jeugdwerk en jeugdactiviteiten kunnen genieten deze zomer. Groepsactiviteiten, sport en spel horen bij jeugdactiviteiten. Meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren krijgen zo de mogelijkheid om zich binnen een veilig en verantwoord kader voluit te amuseren en jong te zijn, in het bijzonder na de intense periode van de afgelopen maanden.    

Ga naar onze Jeugdwerkzomer miniwebsite en bekijk de jeugdwerkregels en zomerplannen.

“We zijn er in geslaagd ademruimte te creëren voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren"
EVA VEREECKE
Eva Vereecke - De Ambrassade

Onze jeugdwerksector is enorm divers: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, vakantieorganisaties, cultuureducatieve organisaties, speelpleinwerkingen en ander jeugdaanbod. En toch zijn we er samen in geslaagd om met een enorm engelengeduld 1 doel voor ogen te houden: ademruimte creëren voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren door de jeugdwerkzomer waar te maken. Daar mogen we echt fier op zijn.” 

Hoe kwamen de jeugdwerkregels tot stand?

6 weken lang werd er gezocht naar een manier om zoveel mogelijk kinderen en jongeren deze zomer te kunnen laten genieten van jeugdkampen en –activiteiten. Eerste stap was de juiste cijfers in kaart brengen “hoeveel kampen? Hoeveel speelpleinwerkingen? Welk jeugdaanbod organiseren lokale besturen? Hoe groot zijn de groepen?…”.

Vervolgens volgden grondige gesprekken met virologen over parameters en maatregelen, die bij organisatoren, het jeugdwerk en lokale besturen, werden afgetoetst op wenselijkheid en haalbaarheid. Want een coronaproof kamp maken is niet heel erg moeilijk, maar rekening houden met de brede diversiteit aan jeugdaanbod georganiseerd door jonge vrijwilligers, speelpleinen, jeugdhuizen, vakantieorganisaties, cultuureducatieve jeugdorganisaties en lokale besturen over Waalse en Duitstalige grenzen heen, is een huzarenstuk. Het resultaat van deze samenwerking is een duidelijk kader van ‘Jeugdwerkregels’ en specifieke zomerplannen. 

Liever een late ja, dan een vroeg neen

Onder het motto van minister Dalle “liever een late ja, dan een vroege neen”, ging De Ambrassade de samenwerking aan met Bataljong, 100 Vlaamse jeugdorganisaties en VVSG om nog geen voorbarige uitspraken te doen met betrekking tot jeugdactiviteiten en -kampen gedurende de zomer. Dit gaf ons de tijd om duidelijke voorzorgen en regels uit te werken die jeugdactiviteiten en zomerkampen op een veilige manier voor kinderen, jongeren, begeleiders en ouders mogelijk maken.  

“Lokale besturen kunnen nu verder met hun voorbereiding en inschrijvingen"
JURGEN SPRANGERS
Jurgen Sprangers - Bataljong

"De regeling is niet alleen positief voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook voor steden en gemeenten is ze noodzakelijk. We verwachten minder buitenlandse reizen en daardoor zal er een recordaantal kinderen en jongeren in ons land zijn deze zomer. Door een gevarieerd aanbod zetten we in op spreiding en vermijden we grote concentraties op bepaalde trekpleisters of bij de buitenschoolse kinderopvang. Lokale besturen organiseren ook zelf heel wat jeugdaanbod zoals speelpleinwerk en omnisportkampen. Zij kunnen nu verder met hun voorbereiding en inschrijvingen."

De zomer met iets meer regels

Dat zomerkampen en jeugdactiviteiten deze zomer kunnen doorgaan, na twee maanden thuisblijven zonder positief perspectief, is een geschenk uit de hemel voor vele kinderen en jongeren, hun ouders en zelfs voor de hele samenleving. Ook al zal de jeugdwerkzomer 2020 anders zijn: ook op kamp, het speelplein of in het jeugdhuis zullen maatregelen en voorzorgen genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zetten uitdrukkelijk het kind- en jongerenperspectief centraal en benadrukken ook de eigenheid van het jeugdwerk (groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk en actief). 

“Bedankt aan alle partners voor het geleverde werk" WIM DRIES
Wim Dries - Voorzitter VVSG

“Wij bedanken alle partners voor het geleverde werk en de afstemming. Ook lokaal zorgt men in de zomer voor een ruim en gevarieerd zomeraanbod. Samen met Bataljong gaan we proberen de principes en de regels deze zomer zoveel mogelijk hetzelfde te houden voor het jeugdaanbod van sport- en cultuurdiensten, op de speelpleinen en voor de buitenschoolse kinderopvang. Zo blijft het voor kinderen, jongeren en ouders duidelijk waar ze zich aan moeten houden."

Voor de pers

Om de juiste beeldvorming rond jeugdwerk te verzekeren stellen we via deze Wetransfer link foto’s en beeldmateriaal van jeugdwerkorganisaties ter beschikking voor eenmalig gebruik. 

Woordvoerders jeugdwerk: Eva Vereecke, directeur De Ambrassade
Woordvoerders lokale besturen: Jurgen Sprangers, directeur Bataljong

Contactpersoon pers: Jory Maeyaert

Jory          Maeyaert
Jory Maeyaert
 • Pers- en communicatiemedewerker