[anysurfer.logo]

Overlegcomité vrijdag 20/8: update

Overlegcomité vrijdag 20/8: update

Jeugdwerk   |  24 AUGUSTUS 2021

Vrijdag 20/8 ging er opnieuw een overlegcomité door en we bezorgen jullie graag een update van de voornaamste implicaties voor ons als jeugdwerk.

Het is goed nieuws! In Vlaanderen gaat vanaf 1 september stap 4 van het zomerplan in. Dit betekent dat de beperkingen voor het jeugdwerk wegvallen en een volledige heropstart terug mogelijk wordt. De komende dagen worden de laatste richtlijnen en afspraken afgestemd en gecommuniceerd.

Wat zal er de komende tijd mogelijk zijn binnen jeugdwerk?     

Algemeen

 • De beslissingen van het overlegcomité zetten de toon voor meer vrijheid in onze samenleving, al is dat jammer genoeg nog niet overal mogelijk. Dit betekent dat we volop inzetten op meer mogelijkheden voor kinderen en jongeren en hun organisaties vanaf 1 september, zoals voorzien in het zomerplan. We werken toe naar zo normaal mogelijk jeugdwerk. Ook onze minister sprak zich zonet tevreden en met vertrouwen uit in de jeugd.

 • Voor Brussel zullen voorlopig specifieke maatregelen gelden, we houden jullie hierover op de hoogte.

 • Dit alles blijft onder voorbehoud van een wijzigende situatie of lokale maatregelen maar we kijken heel optimistisch naar dit nieuwe werkjaar. Uiteraard communiceren we zo snel mogelijk, we weten dat jullie heel graag opnieuw met jullie werkingen van start gaan en plannen maken.

 • De spelregels voor de laatste weken van de jeugdwerkzomer blijven onveranderd tot en met 31/8. De bubbelgrootte is sinds 30 juli veranderd naar 200 excl. begeleiding, de pretesting blijft aanbevolen, niet verplicht en alle maatregelen rond hygiëne en ventilatie blijven van kracht.

Evenementen

 • Voor kleinere publiek toegankelijke evenementen hoef je vanaf 1 september geen bijzondere maatregelen meer te volgen. Dat is uiteraard zeer goed nieuws voor velen onder jullie en we verwijzen graag naar de inspanningen van ikorganiseer.be om dit te verwerven.

 • Voor evenementen vanaf 200 personen binnen en vanaf 400 personen buiten moet je wel maatregelen volgen- alleen krijg je hierbij de keuze tussen het Covid Safe Ticket (waarna je geen maatregelen meer moet volgen op het evenement na ingang) en het volgen van het CIRM/CERM en eventuele lokale aanbevelingen (dus hoe het al was). Vanaf oktober worden die aantallen nog aangepast.

 • Aangezien de danscafés en discotheken pas later open zullen gaan, is het aangeraden om voorlopig (zeker bij binnen-evenementen) goed na te denken over de aard van je activiteit.

Privé-evenementen

 • Deze kunnen opnieuw doorgaan zonder bijzondere regels en er kan bovendien opnieuw gedanst worden.

Horeca

 • Binnen de horeca, dus ook voor verschillende jeugdwerkplekken met horeca van toepassing, worden alle beperkingen opgeheven behalve het mondmasker.

 • De deelstaten zullen kunnen beslissen of en hoe het Covid Safe Ticket ook ingezet kan worden in de horeca in gemeenten waar een lage vaccinatiegraad geldt.

Brussel

 • Hier blijven de maatregelen voorlopig behouden en veranderen de regels voor horeca, evenementen, privé-initiatieven enz. dus voorlopig niet. Dit hangt samen met de vaccinatiegraad die lager is dan in de rest van het land. Eind september wordt dit opnieuw bekeken.