[anysurfer.logo]

Op zoek naar middelen? Bekijk deze 5 nieuwe projectsubsidies

Op zoek naar middelen? Bekijk deze 5 nieuwe projectsubsidies

Jeugdwerk   |  16 FEBRUARI 2021

Jaarlijkse subsidieoproep: Toerisme voor Allen

WAT?

Toerisme Vlaanderen draagt jaarlijks bij aan de financiering van infrastructuurkosten bij erkende jeugdverblijven. Concreet gaat het over een tegemoetkoming van maximaal 40% van de kosten in het kader van brandveiligheidswerken, moderniseringswerken of om de kindvriendelijkheid van het verblijf te verbeteren.

VOOR WIE?

Alle uitbaters of eigenaars van jeugdverblijven type A, B of C met een definitieve of een principiële erkenning kunnen een subsidie aanvragen.

AANVRAAGPROCEDURE?

Je projectvoorstel indienen kan online nog tot 22 februari 2021.


Investeringssubsidies: grote jeugd- en cultuurinfrastructuren (FoCI)

WAT?

De middelen uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) kunnen gebruikt worden om grote jeugd- en cultuurinfrastructuren te (ver)bouwen, uit te breiden of aan te kopen. De tegemoetkoming uit het fonds bedraagt maximaal 60% van de bouw- of aankoopkosten.

VOOR WIE?

Met ‘grote infrastructuur’ doelt men op instellingen die het lokale belang overstijgen. Dus werkingen binnen het cultuur- of jeugdbeleid die zich richten op de hele Vlaamse gemeenschap (of zelfs ruimer). Jeugdverblijven, jeugdhuizen, infrastructuur van culturele verenigingen, jeugdwerk en jeugdverenigingen komen dus allemaal in aanmerking.
Er zijn ook enkele specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, bv. een rechtspersoonlijkheid hebben, eigenaar zijn of een beschikkingsmacht houden gedurende minstens 20 jaar, de functionele ruimten moeten integraal toegankelijk zijn, e.a. de volledige lijst vind je onder art. 3 van het besluit.

AANVRAAGPROCEDURE?

Een aanvraag indienen kan enkel online via KIOSK tot 15 mei 2021.


Investeringssubsidies: sectorale prioriteiten (FoCI) 

WAT?

De ministers van cultuur en jeugd bieden eveneens investeringssubsidies aan die zich focussen op drie sectorale prioriteiten. Voor de periode 2017-2021 zijn deze:

  • 1) het automatiseren van theatertrekken
  • 2) de toegankelijkheid van culturele infrastructuur
  • 3) het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur.
De tegemoetkoming uit het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) bedraagt maximaal 60% van de bouw- of aankoopkosten.

VOOR WIE?

Alle organisaties, actief in de jeugd- of cultuursector, die over eigen infrastructuur beschikken, komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen.
Er zijn ook enkele specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen, bv. een rechtspersoonlijkheid hebben, eigenaar zijn of een beschikkingsmacht houden gedurende minstens 20 jaar, de functionele ruimten moeten integraal toegankelijk zijn, e.a. de volledige lijst vind je onder art. 6 van het besluit.

AANVRAAGPROCEDURE?

Een aanvraag indienen kan enkel online via KIOSK en dit t.e.m. 1 april 2021


Projectoproep: culturele spelers samenbrengen uit de Vlaamse en Franstalige gemeenschap

WAT?

Om culturele samenwerkingen tussen organisaties of kunstenaars uit Vlaanderen en Wallonië te bevorderen, stellen beide gemeenschappen een gezamenlijke projectoproep voor. Je kan tot €20.000 aanvragen waarbij het bedrag maximaal 60% van de totaal begrote kosten bedraagt. Minstens één partner uit de Vlaamse en één uit de Franstalige gemeenschap nemen hier dus aan deel. Het project moet plaatsvinden tussen augustus 2021 en juli 2022.

VOOR WIE?

Artiesten en/of culturele organisaties die professioneel actief zijn in de brede culturele sector, gevestigd in het Vlaams, Waals of Brussels hoofdstedelijk gewest.

AANVRAAGPROCEDURE?

De aanvraag kan je online indienen via de website van cultuurculture.be.


Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren

WAT?

Het Europees parlement reikt jaarlijks de Karel de Grote-prijzen uit voor jongeren die een creatief project voorstellen waarbij ze de Europese identiteit extra in de verf zetten. Het gaat dan over projecten met een sterke Europese dimensie die een voorbeeldrol opnemen dat jongeren aanspreekt. De nadruk ligt op het samenleven in Europa en de bevordering van wederzijds begrip binnen en buiten de grenzen van Europa.

VOOR WIE?

Jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud die werken aan een project, maar nog een extra financieel duwtje in de rug kunnen gebruiken. De drie winnende projecten worden gekozen en krijgen in winnaarsvolgorde: €7.500, €5.000 of €2.500.

AANVRAAGPROCEDURE?

Je projectvoorstel indienen kan online nog tot 22 februari 2021.