[anysurfer.logo]

Nieuwe projectoproep: Natuur in je buurt

Nieuwe projectoproep: Natuur in je buurt

Jeugdwerk   |  10 MEI 2023

Wil je meer focus leggen op het opwaarderen van je terreinen met meer natuur? Dan kan je dit jaar opnieuw bij het Agentschap voor Natuur en Bos terecht voor de nodige ondersteuning. 

Natuur in je buurt

De projectoproep 'Natuur in je Buurt' wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden: 

  • Type A vraagt een financiering groter dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 100.000 euro. 
  • Type B vraagt een financiering groter dan of gelijk aan 3.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 15.000 euro. 
Door het indienen van het projectvoorstel ga je een resultaatsverbintenis aan. Het project mag nog niet in uitvoering zijn maar moet binnen de termijn van een jaar na de kennisgeving van financiering van start kunnen gaan. Het project moet vervolgens gerealiseerd worden binnen 3 jaar. Hier moet: 

  • Het project leiden tot een toename van de groene oppervlakte of verbetering van de natuurkwaliteit; 
  • Het project moet minstens 10 jaar standhouden na uitvoering. 
Voor meer uitleg over deze subsidie kan je het Agentschap voor Natuur en Bos contacteren via subsidies.anb@vlaanderen.be 

Een voorstel indienen kan tot en met 11 juni 2023.