[anysurfer.logo]

Nieuw Overkophuis starten?

Nieuw Overkophuis starten?

Jeugdwerk   |  4 JANUARI 2021

Na Genk, Tienen, Mechelen, Gent en Oostende komen er binnenkort elf nieuwe OverKop-huizen bij in Vlaanderen. Opgroeien en minister van Welzijn Wouter Beke zetten samen hun schouders onder de verankering en uitbreiding van OverKop. Vanaf de lente zullen er in Vlaanderen en Brussel geen vijf, maar zestien OverKop-huizen zijn. Een OverKop-huis is een fijne plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen wanneer ze willen babbelen over kleine of grote zorgen. Samen met jongeren gaan OverKop-medewerkers op zoek naar wat hen kan helpen. Zo willen ze meer dan ooit aandacht hebben voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Want het is oké om je even niet oké te voelen.

Een OverKophuis is een fijne plek waar persoonlijke zorgen ook makkelijker bespreekbaar zijn. Zonder gedoe, gewoon op basis van de vraag: "Hoe gaat het met je?" of "Je zit precies ergens mee?" en "Kunnen we eens samen kijken of we er iets aan kunnen doen?". 

Zin om een Overkophuis op te starten?

Het Agentschap Opgroeien zet de schouders onder deze innovatieve projecten en wil de huizen uitbreiden. Ze zijn op zoek naar initiatiefnemersZe roepen op om innovatief te denken en te ondernemen, los van de bestaande hokjes en reguliere structuren, om op die manier zestien straffe, laagdrempelige en onmisbare OverKophuizen uit te bouwen voor jongeren in Vlaanderen en Brussel. Bij de beoordeling van de aanvragen willen ze de 'frisheid' die OverKop vandaag uitstraalt en de aantrekkelijkheid van het concept voor jongeren, onder meer door de sterke inzet op participatie, met veel ruimte voor creativiteit en een eigentijdse invulling van activiteiten en preventie op maat van jongeren, voldoende bewaken. 

Vertel me meer!

Lees alvast de begeleidende brief bij de oproep. Alle nodige informatie om een aanvraagdossier voor te bereiden, vind je in de vooraankondiging. Het aanvraagformulier zal na de goedkeuring van het besluit door de Vlaamse Regering, in de loop van 2021, beschikbaar zijn. Wil je op de hoogte blijven over de lancering van de oproep of heb je vragen? Contacteer overkop@opgroeien.be

Praktisch

 • Oproep: dec 2020 - maart 2021
 • Deadline indienen aanvraag: 31 maart 2021
 • Budget: jaarlijkse subsidie van 100.000 euro per Overkophuis voor 3 jaar. Dit is een tussenstap in een experimentele fase die na positieve evaluatie structureel en duurzaam verankerd kan worden.

Voorwaarden:

 • Je bent opgericht als een rechtspersoon zonder winstoogmerk
 • Je dient een ontvankelijke aanvraag en maakt hierbij gebruik van het aanvraagformulier dat Opgroeien ter beschikking stelt.
 • Je maakt, samen met je netwerkpartners, een ondernemingsplan op en voegt dit bij de aanvraag.
 • Je beschikt over een of meer fysieke locaties binnen je voorgestelde werkingsgebied waar de geïntegreerde werking voor jongeren plaatvindt.

Jeugdwerk bundelt de krachten

Denk je er zelf aan om in een bepaalde regio een projectaanvraag in te dienen? Neem contact op met Sara De Potter. Zo kunnen we vanuit De Ambrassade voldoende mee het overzicht houden en voorzien in de afstemming tussen alle jeugdwerkinitiatieven. Als jeugdwerk bundelen we graag de krachten!

Sara          De Potter
Sara De Potter
 • Beleidsmedewerker werk