[anysurfer.logo]

Meer bos voor Vlaanderen

Meer bos voor Vlaanderen

Jeugdwerk   |  19 NOVEMBER 2020
Boomhutkamp Topvakantie zomer 2020 (c) Sien Verstraeten

Vind jij veilige en toegankelijke speelterreinen ook een must voor elke jeugdvereniging? Dan ben je vast blij met het gloednieuwe bosuitbreidingsplan van de Vlaamse overheid. Dit plan heeft de ambitie om 4.000 hectare extra bos aan te planten tegen 2024.

4.000 hectare. Dat zijn 8.000 voetbalvelden aan bossen en natuur. Als jeugdvereniging speel je een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelstelling. Je kan jouw boompje bijdragen door deel te nemen aan plantacties of eigen gronden beschikbaar te stellen voor bebossing. Elke boomt telt en draagt bij aan de totstandkoming van nieuwe speelbossen- en terreinen!

Wie graag een stukje grond op eigen terrein zou bebossen, kan rekenen op een nieuwe bebossingssubsidie. Deze subsidie bedraagt 2,5 euro/ m² bij een oppervlakte van min. 0,10 ha. Meer weten? Surf naar natuurenbos.be/bebossing.

De bosalliantie, een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en regionale overheden en de belangijkste natuurorganisaties, staat voor u klaar om al uw vragen over bosuitbreiding te beantwoorden.

Interesse of nood aan praktische begeleiding? Neem dan contact met hen op via het e-mailadres meerbos@vlaanderen.be!