[anysurfer.logo]

PERSBERICHT: Jongeren vinden dat scholen pestgedrag niet voldoende aanpakken

PERSBERICHT: Jongeren vinden dat scholen pestgedrag niet voldoende aanpakken

Jeugdwerk   |  18 FEBRUARI 2022
Een onderzoeksrapport van de Waddist-app schetst hoe jongeren anno 2022 omgaan met pesten. De Week Tegen Pesten blijkt ook dit jaar weer onmisbaar. Meer dan de helft van de 600 jongeren in de Waddist-app vindt dat hun school pestgedrag meestal niet tot zelfs nooit goed aanpakt.   

Waddist, de jongerenbevragingsapp van De Ambrassade en Arteveldehogeschool publiceert vandaag de onderzoeksresultaten van een grootschalige bevraging in samenwerking met het netwerk Kies Kleur Tegen Pesten. Meer dan 600 jongeren beantwoordden de voorbije 5 weken vragen rond pesten, pestgedrag en het bestrijden ervan. Er wordt nog steeds heel erg veel gepest, bijna drie kwart van de jongeren in de app werd ooit zelf al het slachtoffer van pestgedrag en 58% van de Waddisters merken online pestgedrag op. 1 op 10 stuurt zelf wel eens gemene berichten.

Uit de data blijkt dat er nog steeds veel gepest wordt, bijna drie kwart van de jongeren in de app werd ooit zelf al het slachtoffer van pestgedrag en 58% van de Waddisters merken online pestgedrag op. 1 op 10 stuurt zelf wel eens gemene berichten. Raadpleeg het volledige onderzoeksrapport:

De rol van scholen 

Meer dan de helft van de Waddisters vindt dat de school pestgedrag meestal niet tot zelfs nooit goed aanpakt. De begeleiders of leerkrachten merken het pesten vaak tot nooit op volgens de jongeren. Jongeren willen dat pesters meer worden aangesproken op hun gedrag. Vooral jongeren boven de 15 jaar vinden dat hun scholen beter kunnen. Daarvoor is een bijzondere rol weggelegd voor leerkrachten, maar ook begeleiders en monitoren op andere plaatsen, bijvoorbeeld het jeugdwerk.  Dat bevestigt ook Sabine Coppens, coördinator van het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten: "leerkrachten doen ertoe! Zorg dat pesten niet het probleem van één leerkracht is, zorg dat pesten het probleem is van het hele team en de hele school."

Groepssfeer 

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten kiest dit jaar voor het thema “iedereen is anders, iedereen hoort erbij” en partner WAT WAT lanceerde daarom de Detox Challenge, om in te zetten op een sterkere groepssfeer. Maar wat hebben jongeren nodig om zich goed te voelen in een groep? Ongeveer 75% van de jongeren in de app geeft aan mensen nodig te hebben bij wie ze kunnen lachen, die interesse tonen in hen, die hen begrijpen en bij wie ze terecht kunnen met problemen. Geaccepteerd worden om wie je bent, meegevraagd worden, in vertrouwen genomen worden en interesse voelen zijn elementen die de Waddisters het gevoel geven ergens bij te horen.    

Over Waddist 

Waddist werd gelanceerd op 17 februari 2021 door Arteveldehogeschool en De Ambrassade. De Waddist-app is een online barometer die dagelijks peilt hoe jongeren denken over allerlei thema’s, aan de hand van drie meerkeuze vragen per dag. Elke dag antwoorden meer dan 600 actieve jongeren op die vragen, waardoor de app op snelle tijd een schat aan data verwerft. Elke dag krijgen de jongeren een tip die bij de vragen past, via artikels van jongereninformatieplatform WAT WAT of andere merken.

Je kan Waddist downloaden via Google Play store en Apple store  Waddist post regelmatige updates over resultaten op sociale media. Raadpleeg alle vragen en resultaten van de Waddist-app via

Vragen?

Stel ze aan Jory Maeyaert:

Jory          Maeyaert
Jory Maeyaert
 • Coördinator ad-interim jeugdinformatie