[anysurfer.logo]

Jongeren hebben geen vertrouwen in politiek

Jongeren hebben geen vertrouwen in politiek

Jeugdbeleid   |  21 MEI 2019
WAT WAT en Medialaan doen een peiling bij 1000 jongeren
WAT WAT stemtest

Wat denken jongeren over ‘de politiek’? WAT WAT en Medialaan deden een peiling bij 1000 jongeren tussen 12 en 24 jaar. Daaruit blijkt dat jongeren weinig vertrouwen hebben in politiek. Ze vinden dat de politiek onvoldoende rekening houdt met jongeren en ze geven aan dat er te weinig jonge politici zijn in Vlaanderen. Jongeren liggen vooral wakker van het klimaat, veiligheid en hun eigen gezondheid.

Weinig vertrouwen in de politiek

7 op de 10 bevraagde jongeren geven aan dat ze géén vertrouwen hebben in de politiek. Ze vinden dat de politiek onvoldoende rekening houdt met jongeren, dat jongeren te weinig vertegenwoordigd zijn onder politici, en ze hebben in de helft van de gevallen ook het gevoel dat hun stem geen verschil kan maken. Slechts 18% van de jongeren geeft aan wel vertrouwen te hebben in de politiek.

“Problematische cijfers”, vindt Alexandra Smarandescu, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. “Politiek moet alle burgers vertegenwoordigen. De jongste burgers mogen niet altijd gaan stemmen of doen dat straks voor de eerste keer. Ze worden vaak onvoldoende geïnformeerd of betrokken bij de politiek. Als Vlaamse Jeugdraad voelen we vaak zelf dat we moeten vechten om niet enkel gezien maar ook écht gehoord te worden. De manier waarop politici kijken naar klimaatspijbelaars maakt duidelijk dat jongeren vandaag nog steeds niet erg au sérieux genomen worden.”

Op wie stemmen?

6 op de 10 van de stemgerechtigde jongeren tussen 18-24 jaar weet wel al op wie ze gaat stemmen zondag. 34 procent weet het nog niet. “Een week terug lanceerde WAT WAT samen met Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws de eerste stemtest op maat van jongeren: www.destemvandejeugd.be, waar politieke stellingen uitgelegd worden met video’s voor en door jongeren. Het is opvallend hoe weinig communicatie over politiek of over verkiezingen er op maat van onze jongste burgers is. We zijn blij dat we voor het eerst een verkiezingsdebat zagen op Karrewiet, en willen met WAT WAT met deze stemtest ook een eigen bijdrage doen. Maar als we willen dat jongeren beter geïnformeerd zijn zal de inspanning van iedereen wat groter moeten”, vertelt Emma Daeleman, campagnemanager bij WAT WAT.

Helft jongeren gelooft niet dat zijn stem het verschil maakt

73% van de bevraagde jongeren vindt dat politiek niet genoeg rekening houdt met jongeren, en nog eens 64% geeft aan dat er te weinig jonge politici zijn in Vlaanderen. Dit gebrek aan vertegenwoordiging van jongeren uit zich vaak in een gevoel van onmacht: de helft van de jongeren (51%) geeft aan dat ze niet het gevoel hebben dat hun stem een verschil kan maken. Hier zijn het vaker meisjes (59% vs. 43% jongens) die dit gevoel hebben.

Jongeren tussen 18 en 20 jaar hebben ook vaker dit gevoel (46% vs. 40% bij 21-24j.) “Politieke partijen proberen wel in te zetten op diversiteit, ook in leeftijd. Maar vaak vertaalt een plekje op de lijst zich niet in een politiek mandaat. Jongeren die een échte rol opnemen in de politiek en die als jongeren ook nog als ‘jong’ worden gezien, die lopen niet dik.” – Alexandra Smarandescu, voorzitter Vlaamse Jeugdraad.

Stemrecht vanaf 16 jaar niet bovenaan de verlanglijst

De wens om jongeren beter vertegenwoordigd te zien in de politiek, betekent niet dat jongeren ook al vroeger willen gaan stemmen: slechts 1 op 3 van de bevraagde jongeren vindt dat jongeren vanaf 16 zouden moeten kunnen gaan stemmen. “Een peiling is natuurlijk maar een vragenlijst”, vertelt Alexandra Smarandescu. “Als je met jongeren langer in gesprek gaat over wat politiek betekent en waarom stemrecht belangrijk is, dan denken vele jongeren daar plots anders over. In Gent liep er een proefproject rond stemrecht vanaf 16 jaar. 5000 jongeren kregen een oproepingsbrief voor de lokale verkiezingen. Uit de analyse achteraf bleek dat door het project jongeren meer met hun ouders over politiek gingen praten, meer informatie opzochten over de verkiezingen, meer het gevoel hebben dat politici naar hen luisteren en meer over politiek praten met hun vrienden dan vroeger. Dat is geen slecht resultaat.”

Jongeren zetten klimaat bovenaan politieke agenda

Op de vraag waar jongeren zich het meeste zorgen over maken, komt klimaat als voornaamste zorg uit de bus. 57% van de jongeren plaatst klimaat in de top 3 van voornaamste zaken waar ze zich zorgen om maken. Vooral in de leeftijdscategorie 12-14 jaar is klimaat de grootste zorg: 67% geeft dit aan (vs. 59% bij 15-18-jarigen en 53% bij 19-24 jaar) Ook meisjes geven aan zich meer zorgen te maken om het klimaat dan jongens (65% vs. 50%). De top 3 bestaat verder uit Veiligheid (49%) en Mijn gezondheid (45%). Privacy scoort opvallend laag bij de jongeren. Migratie staat met 40% in de top 5, maar neemt dus geen prominente positie in.

Statistiek peiling

“Sinds begin dit jaar hebben jongeren dit ook letterlijk op de politieke agenda gezet. Alleen doen politici vandaag nog te weinig met die eisen. Laat ons hopen dat een volgende Vlaamse, federale en Europese regering meer gaat doen met die jonge bezorgdheid. Als Vlaamse Jeugdraad blijven we achter de schermen de stem van jongeren op de agenda zetten. Deze cijfers zetten onze stem kracht bij”, zegt Alexandra Smarandescu, voorzitter Vlaamse Jeugdraad.

Meer inzicht, meer info, meer cijfers

Tot aan de verkiezingen kunnen alle jongeren nog informatie vinden over politiek en verkiezingen via www.watwat.be en www.destemvandejeugd.be (de eerste stemtest voor jongeren waar je bij de 20 stellingen ook telkens een video vindt met uitleg, voor en door jongeren). De overige cijfers van deze peiling kan je vinden in het bulletrapport hiernaast/onder bij 'Bestanden'.

Meer info

 • Bel of mail Sofie over de peiling in functie van jeugdinfo en jeugdwerk
 • Bel of mail Sarah voor persvragen

Sofie          Iserbyt
Sofie Iserbyt
 • Jeugdinformatiemedewerker WAT WAT