[anysurfer.logo]

JEZ! fonds zoekt projecten met en voor jongeren

JEZ! fonds zoekt projecten met en voor jongeren

Jeugdwerk   |  20 OKTOBER 2022

Waarover gaat het?

JEZ!, het nieuwe jongerencollectief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius JEZ! gelooft dat gemotiveerde, geëngageerde en goed ondersteunde jongeren de kracht bezitten om de toekomst vorm te geven en de moeilijkste problemen in hun eigen omgeving en in de wereld op te lossen. JEZ! plaatst jongeren in het hart van de samenleving en wil hen verbinden vanuit een positieve, optimistische ingesteldheid. JEZ! wil samen met de jongeren de kracht die zij als generatie bezitten vieren.

Het JEZ! Fonds zoekt projecten met en voor jongeren, van 6 tot 21 jaar.

Het Fonds gaat op zoek naar plezierige, meeslepende projecten die het gevoel van engagement aanwakkeren, sociale banden smeden en de solidariteit stimuleren. Projecten die de veerkracht, de positiviteit en de creativiteit van jongeren in de verf zetten en versterken of die jongeren de noodzakelijke duw in de rug geven om zich verder te ontwikkelen. Het kan gaan om fysieke, sportieve, culturele, artistieke of sociale, … activiteiten. De projecten spitsen zich toe op een concreet doel. En als dat doel wordt bereikt, dan mag dat gevierd worden.

Ondersteuning

De organisaties die zich kandidaat stellen, kunnen voor hun project steun vragen van minimum 5.000 € tot maximum 25.000 €.

Belangrijk! Het is de bedoeling, wanneer je project geselecteerd wordt in januari, zelf minstens de helft van het benodigde bedrag op te halen. (JEZ! zal vanaf januari 2023 een Koalect crowdfunding tool voorzien waarop je je acties kunt registreren). JEZ! heeft de intentie het opgehaald bedrag te verdubbelen (dus min. 2.500€ en max. 12.500€, afhankelijk van de opbrengst van de JEZ! Campagne)

JEZ! zal in het voorjaar van 2023 Vlaanderen activeren om alle jongeren te vieren én om geld op te halen voor alle organisaties die geselecteerd zijn. JEZ! zet hiervoor een campagne op en zorgt voor de nodige bekendheid. JEZ! engageert er zich toe om in de mate van het mogelijke acties van organisaties publiekelijk te ondersteunen via de beschikbare mediakanalen en biedt logistieke steun aan bij de fundraising.

Voor wie?

Alle organisaties die werken voor en met jongeren, tussen 6 en 21 jaar – organisaties voor jeugdhulp, jeugdbewegingen, organisaties voor integratie, sociaal-culturele organisaties, sportclubs, scholen, instellingen voor hoger onderwijs, jeugdhuizen, … – kunnen een project indienen.

Zijn uitgesloten: commerciële organisaties, politieke partijen, serviceclubs en (lokale) openbare besturen (met uitzondering van gemeentelijke scholen)