[anysurfer.logo]

#jeugdwerkwerkt, ook in Schotland

#jeugdwerkwerkt, ook in Schotland

Jeugdwerk   |  4 DECEMBER 2018

Onze directeur, Eva Vereecke, trok op 13 November naar Edinburgh voor een informeel overleg met organisaties uit verschillende landen.

Bezoek Schotland
Bezoek schotland

Youth work changes lives

Hoe Schotland de impact van jeugdwerk op de kaart zet

 Eén keer per jaar trek ik er op uit om met directies van Ambrassade-achtigen uit verschillende landen samen na te denken over de rol van en uitdagingen voor jeugdbeleid en jeugdwerk in de samenleving. Na Duitsland en Estland was dit jaar Schotland aan de beurt. Youth Link ontving ons in het prachtige Edinburgh. Samen met collega’s uit Wales, Estland, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland en Japan (!) bogen we ons over onder andere de volgende thema’s: digitaal jeugdwerk, impact van jeugdwerk, nieuwe jeugdinformatieplatformen, campagnes rond stemrecht 16, uitdagingen rond psychisch welzijn en vervroegde schooluitval, toename extreem-rechts gedachtengoed bij jongeren.

Youth Link (ondersteuningsorganisatie voor jeugdwerk in Schotland) zette de laatste jaren sterk in op het zichtbaar maken van de meerwaarde van het jeugdwerk. Ik haal er twee interessante trajecten uit die echt een verschil hebben gemaakt voor de positie van het Schotse jeugdwerk. Boeiende inspiratie voor onze trajecten rond #jeugdwerkwerkt.

Impact van jeugdwerk

Ze werkten 4 jaar lang met jeugdwerkers aan een set van indicatoren en resultaten om echt te tonen wat jeugdwerk is en doet voor jongeren. Al deze indicatoren werden met jongeren en jeugdwerkers uitgewerkt en het jeugdwerk is er zelf eigenaar van. Ze werkten ook een zelf-evaluatie-instrument uit voor het jeugdwerk om te evalueren waar je als jeugdwerk echt een verschil maakt voor jongeren. De online toolkit is beschikbaar. En deze meerwaarde van jeugdwerk wordt ook actief gepromoot bij lokale en nationale overheden en stakeholders in belangrijke sectoren (oa onderwijs, welzijn, sport).

National Youth work strategy
“The Scottish Government, Education Scotland and YouthLink Scotland are working collaboratively and with others to create a more equal and tolerant society where generations work together for the common good and the development of individuals and communities.” 

Hun ambitie met deze jeugdwerk strategie is om het leven van jonge mensen echt te verbeteren. De strategie heeft 5 interessante ambities: 

  1. “Put people in the heart of policy”: Ze maakten een manifest rond wat belangrijk is voor jonge mensen en hoe het jeugdwerk hier rond bijdraagt. Het gaat dan ook over de meerwaarde van jeugdwerk rond meer kansen creëren voor jongeren mbt werk, psychisch welzijn, etc 

  2. “Ensure scotland is the best place to be young and grow up”: naar angelsaksische traditie organiseren ze bijvoorbeeld “The year of young people” met tal van awards voor jongeren die zich inzetten voor de samenleving.

  3. “Recognise the value of youth work”: ze hebben onder andere een expo gedaan over wat mensen in andere landen vertellen wat belangrijk is aan jeugdwerk en organiseren bijvoorbeeld de jeugdwerk awards.

  4. “Build workforce capacity”: Ze proberen de voordelen en positieve effecten van vrijwilligerswerk op jongeren en voor de samenleving krachtig in beeld te brengen. Zo hebben ze de bijdrage van vrijwillige jeugdwerkers echt becijferd en getoond. Ze nemen alles van kadervorming dan ook zeer serieus en roepen de overheid op om daarin sterk te investeren.

  5. “Ensure we measure our impact”: Ze hebben veel monitoring en onderzoek over jongeren, jeugdwerk maakte daar geen onderdeel van uit. Dankzij de vele acties van Youth Link maakt jeugdwerk hier nu wel een belangrijk deel van uit. De eerste twee ambities vertrekken dus heel hard vanuit jongeren.
De drie andere ambities zijn meer gericht op het versterken van de jeugdwerksector.

Vlaanderen is Schotland niet

Alles klakkeloos overnemen als je inspiratie haalt in andere landen is zelden een goed idee. Maar er zitten een heel aantal interessante elementen in, die ons uitdagen om vanuit De Ambrassade samen met het jeugdwerk verder werk te maken van het zichtbaar maken van het belang voor en de effecten van jeugdwerk op jongeren. Of zoals de Duitse collega het verwoordde “als je te druk bezig bent met jezelf op de borst te kloppen, maak je geen ruimte voor experiment, innovatie en verandering”.

Met ons traject #jeugdwerkwerkt en de Agenda van de toekomst voor het jeugdwerk, ligt er al heel wat sterk materiaal. We gaan graag de uitdaging aan om dit de komende jaren samen met het jeugdwerk verder uit te werken als ondersteuningstools voor het jeugdwerk zelf en als boodschappen die we samen willen uitdragen naar beleidsmakers om mee werk te maken van sterk geïntegreerd jeugdbeleid.