[anysurfer.logo]

Jeugdwerk voor allen geeft tips over de jeugdwerkzomer

Jeugdwerk voor allen geeft tips over de jeugdwerkzomer

Jeugdwerk   |  15 JUNI 2020

Jeugdwerk voor Allen geeft tips voor je inschrijfsysteem, communicatie en hoe je drempels kunt overwinnen voor kinderen en jongeren met een beperking.

Op hun website deelt Jeugdwerk Voor Allen onder #zomervoorallen heel wat waardevolle materialen. Ze organiseerden begin juni ook drie uitwisselmomenten en deze werden in padlets meteen vormgegeven per vraag of uitwisselthema. Je kan hierin heel wat antwoorden terug vinden op vragen zoals:

  • hoe ga je om met angst van ouders?
  • hoeveel marge voorzie je in je open plaatsen?
  • hoe ga je samen met je begeleidingsploeg aan de slag met de maatregelen?
Ze maakten ook specifiek enkele padlets aan i.v.m. werkingen met kinderen en jongeren met een beperking en 15 tips voor je inschrijvingssysteem.

#zomervoorallen #jeugdwerkzomer