[anysurfer.logo]

Jeugdwelzijnswerk mag vanaf 18 mei doorstart maken

Jeugdwelzijnswerk mag vanaf 18 mei doorstart maken

Jeugdwerk   |  15 MEI 2020

Jeugdwelzijnswerk maakt doorstart van een aantal activiteiten

Vanaf 18 mei kunnen jeugdwerkorganisaties die werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties opnieuw aan de slag in groepsverband. Een aantal van hun activiteiten kende al een doorstart. Maar nu zullen dus ook delen van de werking openen om tegemoet te komen aan de noden van deze doelgroep. Alle nodige info en verduidelijkingen kan je terugvinden in een draaiboek met richtlijnen op de website van het departement CJM.

Volgende activiteiten nemen op die manier een doorstart binnen het jeugdwelzijnswerk:

1-op-1-begeleiding in de jeugdwerkorganisatie:

 • In 1-op-1-gesprekken luisteren jeugdwelzijnswerkers naar het verhaal van kinderen en jongeren, ze bieden emotionele steun, advies en informatie en/of ze verwijzen door naar gespecialiseerde diensten voor informatie en/of ondersteuning. Kinderen en jongeren zitten met vragen en zorgen over schooltaken, spanningen en conflicten thuis, het vinden van een (vakantie)job, …
 • Individuele gesprekken kunnen ook gepaard gaan met een kleine activiteit zoals knutselen, een gezelschapsspel spelen, gamen, moestuinieren, … 
 • Ook een combinatie met praktische ondersteuning, zoals het afdrukken van een schooltaak, het invullen van een formulier of het nalezen van een sollicitatiebrief is mogelijk.
 • Alsook het uitlenen van materiaal zoals een laptop, een geluidsrecorder, …
Een derde persoon betrekken bij individuele begeleiding in de jeugdwerkorganisatie

 • Jeugd(welzijns)werkers kunnen een bemiddelende rol opnemen tussen de jongere en een ouder, leerkracht of hulpverlener, bijvoorbeeld bij spanning of conflict.
 • Jeugd(welzijns)werkers kunnen een leerkracht of een hulpverlener uitnodigen om aan te sluiten bij het gesprek om specifieke kennis en ondersteuning in te brengen.
 • Of omgekeerd kunnen jeugd(welzijns)werkers kinderen en jongeren vergezellen bij hun (eerste) gesprek(ken) met een professionele hulpverlener om een warme overdracht te doen.
 • Andere sociale organisaties (CAW, OCMW, Straathoekwerk, …) kunnen op deze manier in contact treden met jongeren.
De lokalen van de werking openstellen voor groepjes van max. 8 kinderen en jongeren (+1 begeleider) 

 • Kinderen en jongeren kunnen op deze manier bij elkaar op verhaal komen of op andere manieren uiting geven aan hun gedachten en gevoelens.
 • Ze kunnen deelnemen aan ontspannende en versterkende activiteiten; in het lokaal, op het terrein van de werking of op een afgebakende plaats zoals een schoolspeelplaats of een sportterrein bijvoorbeeld.
 • Activiteiten in de openbare ruimte kunnen nog niet vanwege een mogelijk aanzuigeffect.
 • Groepsactiviteiten kunnen afgewisseld worden met keuzeactiviteiten alleen of in subgroepen, maar steeds binnen dezelfde contactbubbel van 8 personen (+1 begeleider).