[anysurfer.logo]

Israël-Palestina: vragen en noden van jongeren

Israël-Palestina: vragen en noden van jongeren

Jeugdinformatie   |  6 NOVEMBER 2023

Een oorlog laat niemand onberoerd. Ook jongeren zitten met heel wat vragen, gevoelens en bezorgdheden. Bij WAT WAT vinden jongeren antwoorden op hun vragen en de weg naar een luisterend oor. Op die manier biedt WAT WAT hen een startpunt in de zoektocht naar antwoorden en houvast.

Signalen van jongeren

Dit overzicht baseerden we op signalen van:

 • Jongeren zelf, o.a. via Waddist en WAT WAT’s instagram.
 • Nws.nws.nws, instagramkanaal van VRT dat nieuws brengt op maat van jongeren.
 • Awel, anonieme hulp- en infolijn die dagelijks spreekt met jongeren via chat, telefoon en e-mail. Ook op hun forum kunnen jongeren anoniem hun vragen, gevoelens en gedachten delen.
 • Tumult, een jeugdwerkorganisatie die werkt met de vrije tijd van kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar. Ze hebben extra aandacht voor specifieke groepen die vaker uitsluiting ervaren, zoals kinderen en jongeren met een vluchtverhaal of kinderen in armoede.

Waar zitten jongeren mee?

Jongeren in het algemeen worstelen de laatste weken met:

 • heftige gevoelens, zoals angst en kwaadheid
 • bezorgdheid om anderen
 • hulp willen bieden
 • ‘niet neutrale’ berichtgeving in de media
 • vragen over de geschiedenis van het conflict
38% van Waddist-jongeren gaf aan bezig te zijn met het wat er gebeurt in Israël en Palestina. 6% zei er zelfs heel veel mee bezig te zijn.

Jongeren geven aan stress en angst te hebben, maar niet te weten wat daarmee te doen. Er zijn jongeren die minder slapen door angstigheid. Sommige jongeren geven ook aan te vrezen voor een derde wereldoorlog, of dat het geweld zou overslaan naar hier. Dat laatste lijkt minder het geval dan aan de start van de oorlog in Oekraïne.

 De boodschappen over de oorlog zijn heel erg gepolariseerd. Dat merken organisaties ook op aan de meningen van jongeren zelf. Veel jongeren zijn boos wanneer organisaties geen duidelijke kant kiezen of de gruwel niet tonen.

Jongeren die ermee bezig zijn, willen helpen en worstelen ermee dat dat niet mogelijk lijkt. Zeker als ze familie of vrienden hebben in het gebied.

Jongeren met Palestijnse afkomst worden enorm hard geraakt door de gebeurtenissen. Ze kampen nu in het bijzonder met:

 • veel verlies
 • onzekerheid
 • gevoelens van machteloosheid
Jongeren uit andere landen in het Midden-Oosten kennen de situatie en geschiedenis erg goed. Zij voelen zich:

 • erg onbegrepen
 • boos over het gebrek aan context rond de laatste escalatie en de steun van Europa aan Israël
 • niet gehoord en geïsoleerd
De vele verhalen die hen bereiken via Palestijnse vrienden en sociale media brengen ook veel trauma’s naar boven over hun eigen verleden.

In een aflevering van de VRT NWS-podcast Snapt ge mij nu? deelde ook een 21-jarige Joodse vrouw die in België woont haar ervaring. Zij worstelt met:

 • bezorgdheid voor familie en vrienden
 • wakker liggen van de verschrikkelijke beelden die circuleren
 • online haat die ze ontvangt omdat ze Joods is
 • druk om voortaan te zwijgen over haar Joodse identiteit

Hoe informeren jongeren zich?

Jongeren zien heel wat informatie voorbijkomen via sociale en klassieke media. Ook via familie, leerkrachten en leeftijdsgenoten horen ze heel wat uiteenlopende informatie en meningen. Jongeren zien gruwelijke beelden en onheilspellende voorspellingen (fake news) via social media. Onderling kunnen jongeren elkaar misinformerenJongeren met familie in nabijheid van de oorlog krijgen ook via die weg informatie binnen. 

Jongeren geven onder meer aan bang en kwaad te worden van het nieuws en berichten op sociale media. Sommigen kiezen om bewust geen nieuws te volgen.

Wat zeggen Waddist-jongeren over hoe ze zich informeren over wat er gebeurt in Palestina en Israël?

 • 54% via het nieuws of de krant
 • 40% via Instagram, 16% via TikTok, 11% via andere sociale media
 • 21% spreekt erover via vrienden of familie
 • 16% krijgt info via school

8% weet niet welke informatie ze kunnen vertrouwen. 5% informeert zich niet omdat ze niet weten waar informatie te vinden.

Waar hebben jongeren nood aan?

 • Duidelijke kadering van de gebeurtenissen
  • Concrete info over de geschiedenis: Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat is de eigenlijke oorzaak?
  • Wat is de bredere politieke context en welke belangen spelen er?
  • Wat is de mogelijke impact op jongeren in België?
 • Betrouwbare en volledig informatie
  • Welke info klopt? En wat is fake news?
  • Welke informatie is gekleurd door politieke belangen?
 • Kunnen praten over de oorlog: over de feiten en over emoties
 • Geruststelling en minder onzekerheid
 • Informatie over hoe ze met stress en negatieve emoties kunnen omgaan
 • Tips rond wat zij kunnen doen aan de situatie
  • Hoe kunnen ze mensen helpen?
  • Hoe kunnen ze omgaan met de druk van te willen helpen?

Welke informatie is er al?

Rechtstreekse antwoorden en ervaringen van jongeren

Hoe ga jij om met het nieuws? Op watwat.be kunnen jongeren elkaars antwoorden lezen.

Op het forum van Awel vertrouwen jongeren elkaar hun vragen en zorgen toe. Bijvoorbeeld over:

Wat doet de oorlog met jongeren die familie hebben in Israël en Gaza? Een aflevering van Snapt ge mij nu?, een VRT NWS-podcast voor en door jongeren, ging erover in gesprek met enkele twintigers. 

Deze info vind je op WAT WAT

WAT WAT informeert en empowert jongeren tussen 11 en 24 jaar, zowel over spannende als moeilijke thema’s. Waar passend, leiden we hen ook toe naar hulp. WAT WAT brengt samen met een netwerk van meer dan 100 expertorganisaties niet-sturende informatie op maat van jongeren.

Op instagram kan je deze posts delen:

Via watwat.be/praat-erover vinden jongeren snel de meeste gepaste hulp- en infolijn voor hen.

Nog andere signalen opgevangen van jongeren? Heb je aanvullingen voor dit artikel? Laat het ons weten via hallo@watwat.be.

Samen met het WAT WAT-netwerk brengen we regelmatig nieuwe artikels die inspelen op de infonoden van jongeren. Volg WAT WAT via Instagram en blijf op de hoogte.