[anysurfer.logo]

Is het vzw-recht al hervormd?

Is het vzw-recht al hervormd?

Jeugdbeleid   |  7 JANUARI 2019

Zoals je kon lezen in oktober werkt Minister Geens al geruime tijd aan een nieuwe vzw- en vennootschapswetgeving. Deze hervormde wetgeving werd tot op vandaag nog niet goedgekeurd, maar we willen jullie wel graag op de hoogte houden. De wetgeving zal immers ook invloed hebben op de Vlaamse decreten die betrokken zijn op het jeugdwerk (zoals in het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid). 

Jullie kunnen in dit artikel van de Federatie lezen hoe deze impact geanalyseerd wordt door overheid en welke eventuele aanpassingen zullen moeten gebeuren.

Karin Brouwers (CD&V) stelde in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport, Media van 6 december 2018 een vraag naar hoe ver deze analyses van het departement al staan. Lees hier het verslag of bekijk de video hieronder. Minister Gatz gaf aan dat de taskforce dit voorjaar verder werkt en de gevolgen dan duidelijker zullen worden. Hij beloofde ook de sector op het juiste moment te betrekken.

“Afhankelijk van de oefening in het voorjaar, zal ik zicht krijgen op de gevolgen voor de regelgeving voor de jeugdsector"
SVEN GATZ

Minister Gatz: "Afhankelijk van die oefening, die normaal in het voorjaar meer vorm moet krijgen, zal ik beter zicht krijgen op de gevolgen voor de regelgeving voor de cultuur- en jeugdsector. Het spreekt voor zich dat ik hier te gepasten tijde de sectorverantwoordelijken bij betrek."

Tot slot verwees Karin naar de gevolgen op andere federale wetgeving zoals fiscaliteit en de vrijwilligerswetgeving. De Minister gaf aan dat hij hierover in overleg is met zijn federale collega Geens. De administratie zal voldoende opleidingen voorzien om verenigingen én vrijwilligers maximaal te informeren.

We wachten voorlopig dus nog op de specifieke wijzigingsvoorstellen aan de Vlaamse decreten aangezien de federale hervorming nog niet gestemd werd. 

Hieronder kan u de opname vinden van de vraag in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van Karin Brouwers aan Sven Gatz vanaf minuut 9:21.