[anysurfer.logo]

Infosessie werkingsverslag

Infosessie werkingsverslag

Jeugdwerk   |  16 SEPTEMBER 2022

Is jouw organisatie erkend en gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging? Dan verwacht het Departement Cultuur, Jeugd en Media voor de verslaggeving over 2022 opnieuw een volledig dossier. Op 12 oktober lichten ze toe hoe het werkingsverslag eruit moet zien. 

Wat

De jeugdsector bleef in de voorbije jaren niet gespaard van de gevolgen van de coronacrisis. Voor 2020 en 2021 stond het Departement dan ook een uitzondering toe voor de samenstelling en indiening van de werkingsverslagen. 

Behalve in de eerste weken van januari werden dit jaar nog geen maatregelen getroffen die tot annulering of beperking van activiteiten hebben geleid.

Voor de werking 2022 voorzien ze dan ook geen afwijkingen op de subsidievoorwaarden. Voor de verslaggeving 2022 verwachten ze opnieuw een volledig dossier. Om je geheugen op te frissen, lichten ze tijdens de infosessie de verschillende documenten, leidraden en sjablonen nog eens toe. Ze besteden extra tijd aan de modules, want die vormen de basis van de erkenning.

Voor wie

Voor medewerkers van jeugdorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen: landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen.

Waar en wanneer

  • Woensdag 12 oktober 2022 van 9 tot 12 uur. (inschrijven vóór 6 oktober)
  • Hendrik Consciencegebouw - Auditorium, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij het station Brussel-Noord).