[anysurfer.logo]

Hoe zien de komende weken er uit voor het jeugdwerk in Vlaanderen?

Hoe zien de komende weken er uit voor het jeugdwerk in Vlaanderen?

Jeugdwerk   |  17 AUGUSTUS 2020

In de maand augustus is er wekelijks overleg tussen De Ambrassade, Bataljong, de verschillende ministers van Jeugd en viroloog Marc Van Ranst. Op dit overleg stemmen we steeds af over de actuele situatie qua bestemmingen, de jeugdwerkregels en de impact van nieuwe maatregelen. Ook vorige vrijdag 14 augustus vond dit overleg plaats. 

Weinig besmettingen

Allereerst stond er goed nieuws op de agenda over het aantal besmettingen. We blijven binnen het jeugdwerk met zeer lage cijfers werken en krijgen hiervoor veel complimenten. Voor de hele samenleving is de jeugdwerkzomer een sterk voorbeeld. Maar die jeugdwerkzomer loopt stilaan op zijn einde en dus richten we de blik stilaan op de komende weken en maanden. Daarom dit overzicht van de huidige stand van zaken.

Huidige jeugdwerkregels blijven van kracht

Zolang er geen nieuwe beslissingen worden genomen blijven de huidige jeugdwerkregels met bijhorende draaiboeken van kracht. We verwachten dat deze beslissing in de loop van september genomen zal worden. Eerst wachten we de finale resultaten van deze zomer af en kijken we naar de opstart van het onderwijs. Dat wil zeggen dat voor de vakantiekampen die nog doorgaan, de speelpleinwerkingen die hun laatste weken ingaan, de jeugdhuizen die open zijn en andere geplande georganiseerde jeugdactiviteiten er voorlopig niets verandert.

Meldpunt besmettingen

We blijven ons jeugdwerk deze zomer van dichtbij opvolgen en ondersteunen. We willen jullie daarom vragen om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als er binnen jullie organisatie toch een besmetting voorvalt. Dat kan je doen via dit meldpunt. Waarom? Er is vraag naar informatie om een correcte inschatting te kunnen maken van hoe de zomer loopt en we willen jullie op alle manieren samen met minister Dalle kunnen ondersteunen in geval van een besmetting. Op deze manier hebben we snel alle nodige informatie.

Foto: Raisa Van Damme

Foto Nature vzw (c) Raisa Van Damme

Wat na augustus?

De zomervakantie is bijna gedaan. Daardoor komt de vraag naar opstartmomenten, reguliere bijeenkomsten binnen het jeugdwerk steeds sterker naar boven. We spraken af dat we hiervoor zoveel mogelijk kijken naar de huidige jeugdwerkregels en in het bijzonder het zomerplan dagaanbod en speelpleinen. Dit sluit het dichtst aan bij dit soort activiteiten.

Dit betekent dat we verder activiteiten mogen organiseren met bubbels van 50 personen, maar dat je ook alle andere regels blijft respecteren (registratie, hygiëne, bij voorkeur buiten, …). Dit is een goede zaak voor ons allemaal, maar we vragen wel om hier zeer verantwoord mee om te gaan. Maak steeds de afweging of de activiteit nodig is voor de werking. Als dit niet het geval is, maak je gebruik van de geldende regels in de samenleving.Let op, lokale besturen kunnen nog steeds bijkomende maatregelen opleggen.

Enkele voorbeelden: wat doe je wel? Wat beter niet?

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken, maar we rekenen hier ook op jullie verantwoordelijkheidsgevoel.

  • Een opruimdag: Dit kan zeker nodig zijn voor de werking, maar hier is de meerwaarde van een bubbel eerder beperkt. Daarom raden we aan om hier wel met afstand en mondmaskers te werken en met groepen van max.10 personen.
  • Een bedankingsfeestje/barbecue/… voor het straffe werk van de afgelopen weken? Maak hierbij goed de afweging of het echt nodig is. Is er een verschil tussen jullie activiteit en een gezellige bijeenkomst met vrienden? Hiervoor zijn de jeugdwerkregels niet bedoeld en dit raden we dan ook af. Misschien kan je dit jaar de bedanking op een andere creatieve manier vorm geven of maak je er een echte activiteit van en zorg je voor een duidelijk einduur.
  • Een voorbereidende vergadering/werkgroep/bijeenkomst met vrijwilligers,… Kan dit online? Doe het dan online. Is het toch belangrijk om fysiek samen te komen? Maak dan gebruik van de algemene regels en beperk ook hier de aantallen, houdt afstand, vergader buiten en met groepen van max. 50 personen.
  • Je wil een activiteit organiseren met kinderen en jongeren? Dan kan je gebruik van de jeugdwerkregels en in een bubbel van maximaal 50 deelnemers werken.
Activiteit voor 18+ met overnachting?
Bij activiteiten met enkel +18-jarigen met overnachting vragen we een verhoogde waakzaamheid. Uit de ervaring van deze zomer weten we dat dit soort activiteiten een hoger risico met zich meebrengen. Ook hier vragen we om eerst goed na te gaan waarom dit nodig is en of je hier gebruik wil maken van de jeugdwerkregels. Een planningsweekend voor het nieuwe jaar kan je misschien op een andere manier vorm geven?

Meer info 

Vind je op onze website nog niet het antwoord op jouw coronavraag? Stuur een mail via corona@ambrassade.be en we zorgen zo snel mogelijk voor een antwoord.

Bedankt voor die straffe jeugdwerkzomer! Goed bezig. Op naar een gezond en leuk najaar!