[anysurfer.logo]

Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) lanceert grootschalig onderzoek bij jongeren

Het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP) lanceert grootschalig onderzoek bij jongeren

  |  13 FEBRUARI 2024

In 2023 verzamelde het JOP gegevens bij meer dan 7000 jongeren in Vlaanderen en Brussel tussen 12 en 25 jaar. Zij onderzochten verschillende aspecten van jongeren hun leven: mentaal welbevinden, school en werk, vrije tijd en media, vrijwillig engagement, politieke- en maatschappelijke attitudes, dader- en slachtofferschap, hulp-zoekgedrag, en meer.

Je kan het boek met de bevindingen uit de JOP-monitor van 2023 hier aankopen of de sessies met een samenvatting van de cijfers hier raadplegen. 


Het JOP is een interuniversitaire samenwerking tussen UGent, VUB en KU Leuven. Naast het verzamelen van eigen cijfers over de Vlaamse jeugd, tracht het JOP de toegang tot bestaand jeugdonderzoek te verbeteren. Dat kan je raadplegen via hun online kennisdatabank.