[anysurfer.logo]

Heb je nog nog vragen over het nieuwe jeugddecreet?

Heb je nog nog vragen over het nieuwe jeugddecreet?

Jeugdwerk   |  20 NOVEMBER 2023

Ben je jeugdwerker of jeugdcoördinator in een vereniging? Stippel je mee het jeugdbeleid uit in je gemeente of werk je samen met andere gemeenten rond bovenlokale initiatieven? Neem dan deel aan het sectormoment over het nieuwe Jeugddecreet en kom alles te weten over de verschillende ondersteuningsvormen voor de jeugdsector. 

Wat

Het nieuwe Jeugddecreet treedt op 1 januari 2024 jaar in werking. Daarmee wordt de regelgeving over het Vlaamse jeugd- en kinderrechtbeleid en de ondersteuning van het Vlaamse en bovenlokale jeugdwerk in één decreet gebundeld. Zo bevat het instrumenten om het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid te ontwikkelen. Daarnaast voorziet het maatregelen om het jeugdwerk op het Vlaamse en bovenlokale niveau te ondersteunen en om het lokale jeugdbeleid te stimuleren. Heel wat jeugdactoren droegen op verschillende overlegmomenten hun steentje bij om het nieuwe decreet mee vorm te geven.

Op woensdag 13 december stelt ons departement het decreet graag voor aan de brede jeugdsector. We gaan dieper in op de nieuwe regels voor de verschillende jeugdwerkvormen en laten collega-jeugdwerkers aan het woord over hun inspirerende voorbeelden.

Voor wie

Het infomoment is bedoeld voor

 • jeugdwerkers
 • jeugdcoördinatoren
 • jeugdambtenaren

Waar en wanneer

Datum: woensdag 13 december 2023

Tijd: van 9.00 tot 14.00 uur

Locatie: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning