[anysurfer.logo]

Grote Prioriteitendebat op 26 april

Grote Prioriteitendebat op 26 april

Jeugdbeleid   |  25 MAART 2019
Laat je stem horen en kom op 26 april naar het grote prioriteitendebat in Brussel

Heb je een uitgesproken mening en interessante argumenten over wat er in Vlaanderen beter kan voor kinderen en jongeren? Waar moeten de Vlaamse ministers de komende jaren op inzetten zodat gelijke kansen, ruimte, brede ontwikkeling, een stem hebben in de samenleving, een haalbare kaart worden voor alle kinderen en jongeren? Klimaatverandering, psychisch welzijn, de zoektocht naar een goede job … waarover maak jij je zorgen?

Laat jouw stem horen en kom op 26 april naar het #Groteprioriteitendebat in Brussel. Tijdens het #Groteprioriteitendebat komen jongeren, jeugdwerkers, kinderrechtenactoren, het middenveld, ambtenaren en onderzoekers samen om te debatteren over de grote uitdagingen waar kinderen en jongeren van wakker liggen. Het debat is een belangrijke fase in de opmaak van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024. Dat plan verzamelt alle aandachtspunten voor kinderen, jongeren en hun rechten die de Vlaamse ministers de komende jaren met hun beleid willen aanpakken. En hiervoor rekenen we ook op jouw expertenblik!

Programma

  • 09u15 Onthaal met koffie
  • 10u Verwelkoming & inleiding
  • 10u15 13u Voorstelling grote prioriteiten en debat
  • 13u Lunch
  • 14u-15u30 Verderzetting debat en speeddates
  • 15u30 Koffiepauze
  • 16u Peiling van de grote prioriteiten
  • 17u Receptie
Praktisch

Vrijdag 26 april 2019 in Herman Teirlinckgebouw, Tour & Taxis, Havenlaan 88, Brussel