[anysurfer.logo]

Groot jongerenonderzoek gaat van start

Groot jongerenonderzoek gaat van start

Jeugdwerk   |  16 MAART 2023

Elke vijf jaar gebeurt er een grootschalige bevraging bij jongeren, om zo de leefwereld van de Vlaamse jeugd in kaart te brengen. Deze zogenaamde ‘staat van de jeugd’ wordt uitgevoerd door het Jeugdonderzoeksplatform JOP. Na de vorige editie in 2018, is het in 2023 tijd voor een nieuwe bevraging. Duizenden Vlaamse jongeren krijgen via de post of in de klas een uitnodiging om mee te doen. Wie zo’n uitnodiging ontvangt, maakt deel uit van de steekproef. 

Wat kan jij doen? 

Moedig de jongeren aan waarmee je samenwerkt in je organisatie, klas, jeugdhuis of buurt om deel te nemen aan het onderzoek als ze een uitnodiging ontvangen. Het wetenschappelijk rapport over de leefwereld van de Vlaamse jeugd is namelijk een belangrijke bron om het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid te voeden en evalueren. Zo kunnen we samen met jongeren wegen op het beleid